Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » Kounické lindy

Kounické lindy

Kounice, Příroda, Památné stromy

Stromořadí patnácti památných stromů Kounické lindy bylo vysazeno na hrázi rybníka Cihelna kolem roku 1900. Obvody jejich kmenů činí max 480 cm (měřeno v roce 2009). Jejich zdravotní stav je ovšem neuspokojivý, nají olámané větve, trouchnivějící dřevo kmenů a strom č. 8 je pouhé torzo. Stromořadí je ve fázi postupného zániku.

Důvodem ochrany stromů je jejich výjimečný vzrůst, význam jako cenných jedinců svého druhu (ocrana genofondu) a také jako krajinná dominanta.

Topol bílý zvaný také topol linda nebo jen linda (Populus alba) LC je strom rozšířený ve střední, jižní a východní Evropě a přes Sibiř až po Jenisej, dále z Malé, Přední a Střední Asie až po západní Himálaj. Zavlečen byl Austrálie, na Nový Zéland a v některých oblastech se šíří invazivně (např. Kanárské ostrovy). V České republice je hojně rozšířený zejména v nížinách. Roste zejména v lužních lesích, pobřežních křovinách, na říčních náplavech a hrázích rybníků. Velmi dobře snáší změny vodního režimu a je také odolný k dlouhotrvajícím záplavám. Nemá příliš velké nároky na půdu, ovšem největších rozměrů dosahuje a nejlépe se mu daří na písčitohlinitých živných náplavech, na suchých stanovištích vyrůstá pouze do velikosti keře. Z našich dřevin je jedním z nejodolnějších, dorůstá výšky 20 - 35 metrů. Má široký kmen, rozložitou velkou korunu a bělošedou až zelenošedou borku, která je ve stáří tmavě šedá až černavá a hrubě rozpukaná. Listy jsou na líci lysé a lesklé, na rubu pak plstnaté, přičemž tvar listů je různý. Samičí jehnědy jsou až 5 cm dlouhé a zelené, s rezavými listeny a dvěma červenými čnělkami a žlutými bliznami. Samčí jehnědy jsou o něco větší, 3–7 cm dlouhé, šedé s červenými prašníky. Plody v cca 5 až 10 cm dlouhých jehnědách jsou kuželovitě vejcovité, 0,3–0,5 cm dlouhé, s velkým počtem ochmýřených semen.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Rady Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 25. července 1978, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stromořadí evidováno pod kódem 103753/1-15.

Fotogalerie

Kounice - chráněné stromořadí Kounické lindy (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Stromy rostou na hrázi rybníka Cihelna na Kounickém potoce západně od vsi.

GPS: 50°6'25.260"N, 14°50'16.410"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK