Cesty a památky

Kolínsko » Kounice » Kounické lindy

Kounické lindy

Kounice, Příroda, Památné stromy

Stromořadí patnácti topolů bílých (Populus alba), vysazených na hrázi rybníka Cihelna kolem roku 1900. Obvody kmenů činí max 480 cm (měřeno v roce 2009). Jejich zdravotní stav je neuspokojivý, nají olámané větve, trouchnivějící dřevo kmenů a strom č. 8 je torzo. Stromořadí je ve fázi postupného zániku.

Důvodem ochrany stromů je jejich význam jako cenných jedinců svého druhu (ocrana genofondu) a také krajinná dominanta a vrůst.

Topol bílý (zvaný také topol linda nebo jen linda) je rozšířený ve střední, jižní a východní Evropě a přes Sibiř až po Jenisej, dále z Malé, Přední a Střední Asie až po západní Himálaj. Zavlečen byl Austrálie, na Nový Zéland a v některých oblastech se šíří invazivně (např. Kanárské ostrovy). V České republice je hojně rozšířený zejména v nížinách. Roste zejména v lužních lesích, pobřežních křovinách, na říčních náplavech a hrázích rybníků. Velmi dobře snáší změny vodního režimu a je také odolný k dlouhotrvajícím záplavám. Nemá příliš velké nároky na půdu, ovšem největších rozměrů dosahuje a nejlépe se mu daří na písčitohlinitých živných náplavech, na suchých stanovištích vyrůstá pouze do velikosti keře. Z našich dřevin je jedním z nejodolnějších, dorůstá výšky 20 - 35 metrů. Má široký kmen, rozložitou velkou korunu a bělošedou až zelenošedou borku, která je ve stáří tmavě šedá až černavá a hrubě rozpukaná. Listy jsou na líci lysé a lesklé, na rubu pak plstnaté, přičemž tvar listů je různý. Samičí jehnědy jsou až 5 cm dlouhé a zelené, s rezavými listeny a dvěma červenými čnělkami a žlutými bliznami. Samčí jehnědy jsou o něco větší, 3–7 cm dlouhé, šedé s červenými prašníky. Plody v cca 5 až 10 cm dlouhých jehnědách jsou kuželovitě vejcovité, 0,3–0,5 cm dlouhé, s velkým počtem ochmýřených semen.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Rady Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 25. července 1978, v Ústředním seznamu ochrany přírody je stromořadí evidováno pod kódem 103753/1-15.

Fotogalerie

Kounice - chráněné stromořadí Kounické lindy (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Stromy rostou na hrázi rybníka Cihelna na Kounickém potoce západně od vsi.

GPS: 50°6'25.260"N, 14°50'16.410"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK