Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » lipová alej v Zásmukách

lipová alej v Zásmukách
*

Zásmuky, Příroda, Památné stromy

První písemný doklad o lipové aleji pochází z popisu pražského arcibiskupa Arnošta z Harrachu ze dne 1. srpna 1663, který byl v Zásmukách na návštěvě u Adolfa Vratislava ze Šternberka. Alej měla v době vzniku 136 lip malolistých (Tilia cordata) a velkolistých (Tilia platyphyllos) a od počátku tvořila hlavní krajinnou dominantu a byla oblíbeným městským korzem. V současné době ji tvoří 90 vzrostlých stromů s výškou v rozmezí 10 – 25 metrů, nejstarší stromy mají obvod kmene až 500 cm. Alej díky svému stáří poskytuje domov pro život kriticky ohroženého brouka páchníka hnědého (Osmoderma eremita) z čeledi zlatohlávkovitých; z tohoto důvodu je alej také předmětem zájmu UNESCO, které zkoumá možnost jejího prohlášení za evropsky významnou lokalitu systému NATURA 2000.

Alej je spolu s kaplí Narození Panny Marie dokladem formování krajiny pod vlivem barokních představ a jedním z nemnoha dochovaných dokladů těchto snah, prováděných za tehdejšího majitele panství Adolfa Vratislava ze Šternberka. Je také jediným lipovým stromořadím evidovaným v Ústředním seznamu ochrany přírody na Kolínsku.

V sou­časnosti alej velmi trpí zřízením průmyslové zóny v její blízkosti v roce 2000 a zvýšeným automobilovým provozem. Od roku 2008 probíhá postupná revitalizace celé aleje, v rámci které byly vitální stromy ošetřeny, v roce 2018 bylo pokácenoo 21 ks velmi poškozených lip malolistých (16 ks) a velkolistých (5 ks) a následně byla provedena výsadba kvalitních výpěstků 24 nových stromů. Současně bylo ukončeno solení silnice v zimním období, což způsobovalo zhoršení hospodaření s vodou v těle stromů a odumírání jejich vrcholové části. Akci na záchranu aleje podpořila finanční částkou 165 000 Kč firma TPCA Kolín v rámci grantového projektu Pomáháme tam, kde jsme doma.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením rady Středočeského Krajského národního výboru dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104050. 

Fotogalerie

Zásmuky - lipová alej v Zásmukách, začátek aleje ve městě (2016)Zásmuky - lipová alej v Zásmukách průhled alejí (2016)Zásmuky - lipová alej v Zásmukách (2016)Zásmuky - lipová alej v Zásmukách, kmen jedné z nejstarších lip (2016)Zásmuky - lipová alej od kapličky (2017)Zásmuky - lipová alej u kapličky (2017)Zásmuky - lipová alej v Zásmukách (2013)Zásmuky - lipová alej, páchník hnědý (2016)

Odkaz

sestka-zasmuky.webnode.cz/nase-chranene-lipove-aleje/lipova-alej-u-kaple

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Lipová alej vede od Zásmuk na sever ke kapli Narození Panny Marie.

GPS: 49°57'58.350"N, 15°2'3.630"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK