Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » kaple Narození Panny Marie

kaple Narození Panny Marie
*

Zásmuky, Kaple a kapličky

Kaple z roku 1681 postavená Adolfem Vratislavem ze Šternberka jako poděkování za odvrácení moru. Kaple byla opravena v roce 1783 a v roce 1867 ji nechal upravit ve stylu tudorovské gotiky Jaroslav ze Šternberka. Kaple byla opravena v roce 1968 z daru paní Kostelecké ze Svojšic, naposledy pak v roce 2004 majitelkou zásmuského zámku Franziskou Dianou Sternbergovou-Phipps.

Kaple je na čtvercovém půdorysu o délce strany 5,3 metru, k severní stěně byla v roce 1867 přistavěna obdélná šternberská hrobka. V rozích vnější fasády byly původně umístěny sochy svatých. Původní barokní výzdoba se nedochovala, kromě zbytků nástěnných maleb za dnešním oltářem. Ve vybavení kaple je dřevěný pseudogotický oltář bez sochařské výzdoby a tři řady dřevěných lavic. V kapli je pohřben Jaroslav ze Šternberka (†1874), jeho žena Eleonora (†1865) a jejich jednodenní vnuk Karel Hohenlohe-Bartenstein.

Význam kaple spočívá především v jejím zasazení do krajiny, které podtrhuje lipová alej vedoucí až do města.

 

Prohlášení za památku

Kaple Narození Panny Marie byla spolu s lesním hřbitovem prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury 29. 5. 2007 a je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 102364.

Fotogalerie

Zásmuky - kaple Narození Panny Marie (2017)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie od jihu (2017)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie od severu (2009)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie (kolem 1890, Václav Jansa)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, klenba stropu (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie strop za oltářem (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, oltář (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, barokní malba pod současnou omítkou (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, spodní část oltáře (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, náhrobek Karla Hohenlohe-Bartenstein (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, náhrobek Eleonory ze Šternberka (2016)Zásmuky - kaple Narození Panny Marie, náhrobek Jaroslava ze Šternberka (2016)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, Praha 1982.

Hoznaeurová L.: Historie Zásmuk. Vydalo něsto Zásmuky 2009.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kaple stojí severně za městem na konci lipové aleje.

GPS: 49°58'8.740"N, 15°2'7.870"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK