Cesty a památky

Kolínsko » Červený Hrádek » Lípy u Červeného Hrádku

Lípy u Červeného Hrádku

Červený Hrádek, Příroda, Památné stromy

Skupina dvou památných stromů Lípy u Červeného Hrádku byla vysazena před rokem 1850 za Jana Nepomuka ml. z Kunvaldu, majitele červenohrádedeckého panství. Strom rostoucí vpravo od křížku je vysoký 16 metrů, obvod kmene má 270 cm, koruna je vysoká 12 metrů a široká 11 metrů (měření v roce 2009). Strom rostoucí vlevo od křížku je vysoký 17 metrů, obvod kmene má 190 cm, koruna je vysoká 14 metrů a široká 12 metrů (měření v roce 2009). Zdravotní stav obou stromů je dobrý.

Důvodem vyhlášení ochrany je to, že se jedná o hraniční stromy červenohrádeckého panství, které dnes tvoří významnou estetickou krajinnou dominantu, a stromy, které jsou součástí jiné kulturní památky - křížku. Oba stromy jsou navíc biologicky hodnotné z více hledisek.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Středočeského krajského národního výboru ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je skupina stromů evidována pod kódem 104083/I,II.

Fotogalerie

Červený Hrádek - skupina chráněných stromů Lípy u Červeného Hrádku jako krajinná dominanta (2016)Červený Hrádek - skupina chráněných stromů Lípy u Červeného Hrádku od západu během opravy křížku (2010)Červený Hrádek - skupina chráněných stromů Lípy u Červeného Hrádku po opravě křížku (2017)Červený Hrádek - skupina chráněných stromů Lípy u Červeného Hrádku před opravou křížku (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy rostou kolem křížku při silničce vedoucí východním směrem z Červeného Hrádku v nadmořské výšce 371 metrů.

GPS: 49°56'33.253"N, 15°6'42.500"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK