Cesty a památky

Kolínsko » Tatce » Tatecká lípa republiky

Tatecká lípa republiky

Tatce, Příroda, Památné stromy

Památní a pamětní (memoriální) strom Tatecká lípa republiky je vysoký 17 metrů a jeho obvod kmene činí 272 cm. Zasazená byla v roce 1918 na počest vzniku Československé republiky Zdravotní stav stromu je výborný.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu a jeho historický význam na připomínku významné události.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena radou Středočeského krajského národního výboru v Praze dne 25, července 1978, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103716.

Fotogalerie

Tatce - památný strom Tatecká lípa republiky (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa stojí na návsi v centru obce.

GPS: 50°5'30.278"N, 14°58'34.702"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK