Cesty a památky

Kolínsko » Tatce

Tatce
Tatce - znak obce

První písemná zmínka o obci pochází z listiny datované 24. září 1292, kdy levoboček Přemysla Otakara II, vyšehradský probošt Jan, koupil ves Vrbčany a připojil ji ke svému kapitulnímu statku Tatce. Obec je tedy mnohem staršího založení a již v této době zde stávala tvrz. V roce 1317 tvrz dobyl král Jan Lucemburský a o obnovu se potom snažil Jan II., nevlastní bratr Elišky Přemyslovny. Dne 10. listopadu 1326 získal obec do zástavního držení Štěpán z Tetína. Další zpráva pochází z roku 1356, kdy Karel IV. potvrdil ves Tatce (s tvrzí a poplužními dvory) jako majetek Vyšehradské kapituly. V roce 1421 zabavili husité církevní majetek v Tatcích a předali ho polnímu hejtmanovi Václavu Cardovi z Petrovic, ale v roce 1436 ho císař Zikmund daroval Janovi Janovcovi z Kralovic. V roce 1447 se vzpomínají Jaroš z Tatec a jeho bratr Jindřich, řečený Odolen z Tatec, který se připomíná ještě v roce 1458. V roce 1483 získali panství od krále Vladislava Jagelonského pánové Jan ze Šelnberka a Jindřich z Kostelce, kteří se rozdělili tak, že ves Tatce s tvrzí si ponechal Jindřich z Kostelce. Ještě před rokem 1500 však Jan Tatce vyplatil, což potvrdil král listinou z 27. ledna 1501, a připojil je k přerovskému panství. V roce 1608 zapsal císař Rudolf II. Tatce Rudolfu Trčkovi z Lípy, ten je připojil ke kounickému panství, ale již v roce 1616 je jeho manželka Marie Magdalena z Lobkovic prodala Karlu Zárubovi z Hustířan, který je připojil k radimskému panství, pod jehož správou zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850 - 1945 patřily Tatce do okresu Kolín, v letech 1945-60 do okresu Český Brod, v letech 1960 - 2003 do okresu Nymburk a od roku 2003 opět do okresu Kolín.

V roce 1886 byla postavena přes obec nová okresní silnice Skramníky - Milčice, doplněná v roce 1891 silnicí Tatce - Hořany. Dopravní spojení v tomto roce také výrazně zlepšila nová železniční zastávka na státní dráze, v té době nazvaná Milčice (od roku 1946 Tatce). V roce 1890 měly Tatce 91 domů se 787 obyvateli české národnosti (759 katolíků, 21 evangelíků a 7 židů). V roce 1908 byla pozdějším starostou, obchodníkem a kronikářem Františkem Kostřánkem založena úspěšná kampelička a v ten stejný rok i sbor dobrovolných hasičů. V roce 1923 pak mimo skandálů s parcelací dvora knížete z Lichtenštejna v rámci první pozemkové reformy vzbudila rozruch také havárie letadla nedaleko železniční zastávky, oba členové posádky ale nakonec vyvázli z trosek letadla živí. V roce 1926 byla celá vesnice elektrifikována pražskou firmou Wes a následně bylo veškeré zařízení předáno Elektrickému Svazu Středolabskému se sídlem v Kolíně. V roce 1930 bylo na obecní louce zřízeno hřiště a zároveň založen fotbalový klub, který jako Sokol Tatce působí dodnes. V poválečných letech se ještě roku 1947 stihla postavit Mateřská škola a 30. května 1948 si po komunistickém převratu občané takřka jednomyslně odhlasovali jednotnou kandidátku Národní fronty. Na pozzim roku 1949 došlo k rozorání mezí a založení zdejšího JZD (Jednotné zemědělské družstvo).

Tatce jsou zastávkou č. 7 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Slavomír Vosecký (* 17. 5. 1925 Tatce) - rozhlasový redaktor a publicista, vedoucí zemědělské redakce Československého rozhlasu a zástupce šéfredaktora hlavní redakce publicistiky, do roku 1968 vedoucí ekonomické rubriky Hospodářských novin, po roce 1970 mu byla další publicistická činnost zakázána. Po roce 1989 působil jako redaktor hlavní redakce mezinárodního života Českého rozhlasu.

Původ názvu

Název obce se odvozuje od staroslovanského slova „tatci“, což znamená zloděj (viz též české slovo ta-jit), tedy ves "zlodějíčků". Je tedy zřejmé, že obec takto pojmenovali osadníci sousedních obcí. V historických dokumentech se setkáváme s názvy obce zapsanými v listinách jako Tatecz (1292), Thadecz (1294), Thatitz (1321), Tatecz (1326), Tatczie (1421), Tatce (1436), tatcze (1590) nebo tattcze (1654).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 9. prosince 2015 usnesením č. 44 schválen znak a prapor obce podle návrhu heraldika Jana Tejkala. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém je v červeném štítě stříbrná lípa (památný strom v obci) vyrůstající z položeného zlatého klíče (znak Vyšehradské kapituly). Vlajku tvoří tři svislé pruhy, žlutý, červený a bílý, v červeném pruhu je bílá lípa vyrůstající z položeného žlutého klíče, otočeného zuby k žerďovému a dolnímu okraji.

Administrativní údaje

Tatce jsou dnes samostatnou obcí, jejich katastrální výměra činí 4,42 km² a žije zde 653 stálých obyvatel (1. ledna 2021).

Fotogalerie

Tatce jsou zahrnuty mezi Tajuplná místa Podlipanska (2008)Tajuplná místa Podlipanska

Odkaz

www.tatce.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK