Cesty a památky

Kolínsko » Tatce » tvrz

tvrz

Tatce, Tvrze, Tvrze zaniklé

O místní tvrzi je nejstarší zmínka ve Zbraslavské kronice z roku 1317. Podle ní zdejší tvrz, obsazenou v této době šlechtickými odpůrci královny Elišky Přemyslovny, dobyl za pomoci cizích žoldnéřů král Jan Lucemburský. Vyšehradská kapitula v roce 1326 ves Tatce s pobořenou tvrzí zastavila na deset let zemskému notáři Štěpánovi z Tetína s podmínkou, že tvrz, dvůr a rybník v Tatcích opraví. V roce 1356 patřily Tatce opět vyšehradské kapitule.

Po sekularizaci tateckého zboží v roce 1421 přidělili Pražané Tatce polnímu hejtmanovi Václavovi Cardovi z Petrovic. V roce 1436 postoupil císař Zikmund místní tvrz s dvorem a vesnicemi Tatce a Vrbčany Janovi Kralovcovi z Kralovic (zemřel 1454). Po něm se stal držitelem statku jeho syn Oldřich Královec, který otcovský podíl převedl s královským svolením v roce 1471 na svého otčíma Jana z Vyšehořovic. Později získal zdejší zboží jako odúmrť král a ten zastavil samostatně tvrz a dvůr v Tatcích Jindřichovi z Kostelce (nad Černými lesy), Vrbčany připadly v roce 1483 Janovi z Šelmberka, který ale ještě před rokem 1501 tvrz a vesnici Tatce vyplatil a začlenil je mezi statky přerovského panství.

Tvrz v Tatcích je naposledy zmiňovaná v registrech krále Vladislava II. v roce 1501, brzy nato beze stopy zanikla.

Mapa

Poloha

Dnes není známo místo, kde tatecká tvrz stávala.

GPS: 50°5'29.540"N, 14°58'35.770"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK