Cesty a památky

Kolínsko » Tatce » pověsti z Tatců

pověsti z Tatců

Tatce, Pověsti

O mordýřské krčmě

V dávné minulosti procházela vsí obchodní stezka vedoucí na Drážďany, a tak nebylo divu, že zde vznikla zájezdní krčma, aby měli pocestní kde svlažit hrdlo. Jenže zakladatel hostince nebyl vzorek ctnosti a své hosty bezostyšně okrádal a některé dokonce i za temných nocí mordoval. Místo si proto získalo mezi kupci zlodějskou pověst i své jméno. Původce všeho zla jedné noci nečekaně zmizel a nechal krčmu napospas jiným hříšníkům. Lidé z okolí si vyprávěli, že si pro něj onu osudnou noc přišel sám ďábel přestrojený za krajánka a odnesl si ho s sebou do pekla.

A jako potvrzení této legendy se začal v okolí hostince objevovat ohnivý pes, který žalostně vyl vždy ve výroční den, kdy krčmář zmizel. Prý to byla zakletá krčmářova duše, neboť mordýř za své činy ani v hrobě nenalezl klid. Později prý duch hostinského strašil při cestě do Peček, a tak zde byla za spásu jeho duše postavena kaplička. Zda ale strašit přestal, se už v pověsti nepraví.

Když se na konci 19. století prováděly v obci výkopy, narazili dělníci v okolí bývalé krčmy (dnes dům čp. 1) na několik zakopaných mužských koster. Mordýřská legenda tak našla své skutečné jádro.

O bezedném jezírku

Nedaleko Tatců se v mokřinách, kde se dnes nachází zásobník vody pro obec, kdysi rozkládala větší vodní plocha, lidmi nazývaná Jezírko. Podle místních legend mělo být toto Jezírko bezedné. Prý v něm kdysi beze stopy zmizel celý kočár vezoucí jakési panstvo, později se v něm měl utopit sedlák i s koňmi a povozem, a v temné hlubině měly odpočívat duše nešťastných milenců, kteří tu našli dobrovolnou smrt, když rodiče jejich lásce nepřáli.

O svatojanské noci zde ze země vystupuje zlatý poklad a jen ten, kdo je bez hříchu, si může nabrat zlata, co unese.

Mapa

Poloha

Martin Drahovzal, Báje a legendy Kolínska a Kouřimska, Decibel Production s.r.o 2004

GPS: 50°5'29.270"N, 14°58'35.620"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK