Cesty a památky

Kolínsko » Tatce » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Tatce, Archeologická naleziště

1. sídliště z pozdní doby bronzové (štítarská kultura)

V roce 1964 bylo při stavbě ropovodu "Družba" v poloze Za mlýnem (asi 1 km za vsí podél Milčického potoka) objeveno značně rozsáhlé sídliště z pozdní doby bronzové, záchranný výzkum odkryl zahloubené stavby a sídlištní jámy, nalezená keramika náležela ke štítarské kultuře Knovízského stupně (900 př. n. l.). Na ploše však bylo zjištěno i osídlení z jiných období pravěku. Další záchranný výzkum byl proveden v roce 1964 J. Justovou a ve větším rozsahu byla lokalita prozkoumána ještě v letech 1968 – 70 J. Hartlem.

1. nálezy z doby keltské (doba laténská)

Na katastru obce byla nalezena opasková spona ve tvaru hlavy koníka z 3. stol. př. n. l., která je dnes v muzeu v Poděbradech a asi 1 kilometr jižně od obce bylo odkryto devět objektů z 6. – 5. stol. př. n. l. a další ze 3. – 2. stol. př. n. l. při výstavbě plynovodu.

Mapa

Poloha

Bližší okolnosti nálezů mi nejsou známy.

GPS: 50°5'28.710"N, 14°58'18.080"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK