Cesty a památky

Kolínsko » Radim

Radim
Radim - znak obce

Ves Radim se poprvé prokazatelně připomíná v roce 1340 (přiřazení Radimi Augustem Sedláčkem k Bedřichovi z Radyně/Friderici de Radyn je chybné, ve skutečnosti se jedná o slezkého šlechtice z Radyně u Opavy), kdy náležela kouřimskému měšťanovi Mikuláši Klarycovi a později kutnohorskému měšťanovi Hanuši Troparovi. Po smrti Hanuše Tropara v roce 1388 připadla Radim jako odúmrť králi Václavu IV. a v roce 1399 náležela jinému kutnohorskému měšťanovi, Václavu Wunderweinovi. Na počátku 15. století byla Radim rozdělena na několik dílů; jednu část vlastnil Ota z Radimi, syn Václava Wunderweina, druhá byla v letech 1423–36 v majetku Wolfarta z Javora a na Radimi, který si zde pravděpodobně vystavěl první tvrz. Ta se výslovně vzpomíná v roce 1446, kdy ji vdova Maruše prodala Matěji Dubskému z Dubče, který natrvalo spojil obě části vsi. Další osudy vsi jsou spojeny s historií tvrze a zámku a to až do roku 1923, kdy byla Radim při první pozemkové reformě zkonfiskována Lichtenštejnům.

Jelikož byla v 80. letech 20. století zřízena na katastru obce významná skládka domovního odpadu pro okresy Kolín, Nymburk a Praha-východ (současná rozloha je 9 hektarů, počítá se s rozšířením až na na více než 33 hektarů), má obec každoroční příjmy z jejího provozu v řádu desítek milionů korun, které následně investuje do občanské vybavenosti. Na skládce je navíc vybudován systém pro odčerpávání bioplynu, který je využíván k výrobě elektrické energie v kogeneračním soustrojí o výkonu 550 kW.

Osobnosti

Jan Vaněk nebo Waněk (* 4. 2. 1842 Velký Ořechov - † 23. 1. 1927 Praha) - archeolog a v leteech 1883-1911 správce radimského velkostatku, spoluzakladatel muzea a místopředseda Musejní jednoty v Kolíně a v Českém Brodě, od roku 1895 jednatel Archeologické komise České akademie věd a umění pro oblast Kolín. Prokopal a zachránil několik významných nalezišť, zejména pohřebiště Pičhora u Dobřichova. Autor publikace "Píčův poslední odkaz".

Augusta Kaliwode (* 24. 10. 1892 Radim - † ?) - významná hudební pedagožka, učitelka zpěvu na brněnském Brünner Musikvereinu.

Václav Jonáš (* 28. 9. 1899 Radim - † 8. 3. 1969 Praha) - významný odborník v oboru potravinářské chemie, ředitel Výzkumného ústavu lihovarnického v Praze a autor odborných článků.

Původ názvu

Název obce pochází od křestního jména Radim, které je slovanského původu, původně Radimir, tedy ten, kdo se stará o mír.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 11. května 2001 usnesením č. 84 schválen znak a prapor obce, jeho autorem je heraldik Stanislav Kasík. Znak je tvořen bílým štítem, v kterém vyrůstá listnatý strom přirozené barvy ze zeleného návrší. Vlajka je bílá se zeleným stromem s hnědým kmenem, vyrůstajícím ze zeleného vodorovného pruhu na dolním okraji širokého jednu šestinu šířky listu. Původ znaku obce není zcela jasný, po roce 1918 se začala používat obecní razítka s vyobrazení stromu na návrší, jelikož se dle místní tradice jedná o lípu, pravděpodobným důvodem pro její použití jako obecního symbolu byla inspirace národní symbolikou.

Administrativní údaje

Radim je dnes samostatnou obcí, jejích součástí je samota Chroustov. Katastrální výměra činí 5,05 km² a žije zde 1 234 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Radim - pohled na obec od východu (2008)Radim - razítko obce (cca 1920)

Odkaz

www.obecradim.cz

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Radim leží 14 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 205 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK