Cesty a památky

Kolínsko » Radim » Lom u Radimi - PP

Lom u Radimi - PP
*

Radim, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Lom u Radimi (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 205 – 227 metrů na rozloze 0,1206 ha z důvodu ochrany významného paleontologického naleziště ve dvou prohlubeninách kapsovitých tvarů, způsobených příbojovou mořskou erozí, kde byly nalezeny zkameněliny svrchnokřídové fauny.

Chráněné území je tvořeno stěnou bývalého lomu, který byl využíván zejména při stavbě železnice Pečky – Kouřim v letech 1880-82 a kde byla těžba ukončena v roce 1958. Výška kolmé lomové stěny je od 15 do 22 metrů a tvořena je kouřimskými ortorulami kutnohorského krystalinika. Na něolika místech vznikly mořskou erozí prohlubeniny (kapsy), které vyplnily usazeniny mělkého moře v období svrchní křídy (70 milionů let) s četnými zkamenělinami mořských hub, korálnatců, mechovek, ramenožců a mlžů. Mimo to byly při těžbě odkryty tři pegmatitové žíly alpského typu, na žíle nejblíže k železniční zastávce Chotutice se vyskytuje vzácný hvězdový křemen zeleného zbarvení. Ve spraši nad lomem byly nalezeny dvě stoličky a 20 cm dlouhý úlomek klu mamuta a stehenní kost srstnatého nosorožce.

Lomová stěna byla v roce 2013 očištěna od náletových dřevin a lom byl osazen směrovkami a informační tabulí v rámci projektu Cestou za trilobity.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje ke dni 8. února 1977, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 308.

Fotogalerie

Radim - přírodní památka Lom u Radimi, celkový pohled (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi, informační cedule (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi, hlavní lomová stěna (2017)Radim - přírodní památka Lom u Radimi, mapa (Mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází západně od Radimi, mezi jihozápadním okrajem obce a železniční zastávkou Chotutice na levém břehu Výrovky; přístup je po tvarové odbočce zelené turistické značky Pečky – Kouřim nebo po směrovkách naučné stezky Cestou za trilobity.

GPS: 50°4'16.543"N, 15°0'5.293"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK