Cesty a památky

Kolínsko » Radim » Stráň u Chroustova - PR

Stráň u Chroustova - PR
*

Radim, Chroustov, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Stráň u Chroustova (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 205 - 244 metrů na rozloze 3,1361 ha z důvodu ochrany suchomilných a teplomilných trávníků na skalních výchozech s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Místně se lokalita nazývá též Zubíkova skála. PR je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území tvoří k jihu až k jihozápadu orientované svahy nesouměrného erozního údolí řeky Výrovky. Velice růzmorodé podloží tvoří z větší části horniny kutnohorského krystalinika (červené dvojslídné ortoruly a migmatity), ve východní části území vystupují svorové ruly, ve střední části je výrazná pegmatitová žíla o mocnosti až 70 cm, ve východní části jsou výchozy křídových vápenců svrchního cenomanu a ve střední pak slabé polohy křídových (spodní turon) slepenců a slínovců s četnými zkamenělinami mořských hub a ústřic. 

Předmětem ochrany jsou předevšíím suchomilná a teplomilná travinobylinná společenstva (cca 40 % chráněného území) a pionýrská bylinná společenstva primitivních půd na skalních výstupech (cca 15 % chráněného území).

Bedlička mateřídoušková (Lepiota thymiphila) je kriticky ohrožená (C1) malá houba čeledi pečárkovitých, rostoucí výhradně na skalnatých suchých stepích. V České republice je známá pouze z deseti lokalit, na území PR Stráň u Chroustova roste v počtu asi 80 jedimců.

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) je ohrožená (C3) vytrvalá bylina z čeledi chřestovitých, dorůstá výšky 30 - 70 cm. Kvete v květnu až červnu bílými květy, které jsou 3–4 cm široké, složené v jednoduchém hroznovitém květenství. Na území PR Stráň u Chroustova roste na skalních výchozech roste v počtu několika sta jedinců.

Kavyl Ivanův (Stipa pennata) je ohrožená (C3) hustě trstnatá suchomilná tráva z čeledi lipnicovitých, dorůstá výšky 30 - 70 cm. Roste na suchých výslunných stepních stráních a pojmenován je poutníku sv. Ivanovi. Na území PR Stráň u Chroustova roste v počtu několika tisíců jedinců.

Tolice nejmenší (Medicago minima) je ohrožená (C3) jednoletá bylina z čeledi bobovitých, dorůstá výšky 10 - 20 cm. Kvete od dubna do července chudým polokulovitým květenstvím žluté barvy na hustě chlupatých stopkách. V severní části území PR Stráň u Chroustova roste v počtu několika sta jedinců.

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých, dorůstá výšky 20 až 60 cm. Kvete v květnu až červenci krémově bílými, polouzavřenými kvítky. Přestože tato krásná lesní orchidej obsahuje chlorofyl nezbytný k fotosyntéze, množství uhlíkatých látek potřebuje doplňovat pomocí symbiotických hub žijících v kořenech a okolí kořenů, na kterých je plně závislá po celou dobu svého vývoje. Na území PR Stráň u Chroustova roste několik jedinců na hraně chráněného území.

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je zranitelný VU druh ještěrky z čeledi ještěrkovitých, má velkou hlavu, silné končetiny a poměrně silný ocas, dorůstá délky až 30 cm. Na území PR Stráň u Chroustova byla zjištěna četná populace asi stovky jedinců.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Stráň u Chroustova byla zřízena vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění č. 156.109/1950 ze dne 1. února 1951 a přehlášena byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. s účinností od 13. srpna 1992, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 414.

Fotogalerie

Přírodní rezervace Stráň u Chroustova od západu (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova od jihozápadu (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova, skály nad Výrovkou (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova, skalní výchozy (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova, skalnaté údolí (2019)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova - porost kavilu Ivanova (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova - kavil Ivanův, detail (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova - okrotice bílá (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráň u Chroustova - tolice nejmenší Přírodní rezervace Stráň u Chroustova - bělozářka liliovitáPřírodní rezervace Stráň u Chroustova - mapa (Mapy.cz)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Chráněné území není přístupné po žádných veřejných cestách, přístup je možný pouze po prážním tělese, vedoucím po jihozápadním okraji chráněného území.

GPS: 50°3'59.960"N, 14°59'41.925"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK