Cesty a památky

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) je obdobou národní přírodní rezervace, její význam je však více regionální, vyhlašovány jsou z důvodu ochrany menších území se vzácnými a regionálně významnými biotopy, případně ochrany většího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů. Na území PR platí přísný zákaz intenzivního hospodaření, umísťování staveb, rozšiřování nepůvodních druhů a sběr rostlin (kromě lesních plodů) nebo odchyt živočichů (kromě myslivosti a rybářství). PR vyhlašují vyhláškou krajské úřady, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město. V roce 2018 bylo v Česku 810 území vyhlášených jako PR (0,54 % rozlohy ČR), z toho jich je 8 na popisovaném území. Na označení přírodních rezervací se užívá malého státního znaku České republiky.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK