Cesty a památky

Kolínsko » Veltruby » Veltrubský luh - PR

Veltrubský luh - PR
*

Veltruby, Nová Ves I, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Veltrubský luh (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 188 - 192 metry na rozloze 98,3719 ha z důvodu ochrany komplexu mrtvých labských ramen s různou hloubkou vody, dobře zachovalého ekosystému lužního lesa a druhů na tato stanoviště vázané, jako je kruštík modrofialový, kruštík polabský, topol černý,­ kapradiník bažinný, ­roháč obecný,­ lesák rumělkový,­ brouk Bothrideres­ bipunctatus ­a kuňka ohnivá. Souvisejícím důvodem je zajištění ochrany EVL Libické luhy, s kterou se částečně překrývá. Na území PR se nachází památný strom Dub ve Veltrubském luhu. PR Veltrubský luh je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území tvoří komplex přirozených luhů a starých labských tůní v různých stádiích zazemnění, s četnými vodními a mokřadními společenstvy organismů. Převládajícím lesním typem je dubo-jilmový luh s habrem. V okolí největší tůně je vyvinutá jilmová doubrava s olší. Místy byl les přeměněn na monokultury exotů (dub červený, kanadské topoly, javor babyka). V tůních rostou např. voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae), rdest vzplývavý (Potamogeton natans) nebo stulík žlutý (Nuphar lutea). V podrostu lesa se vyskytuje kruštík polabský (Epipactis albensis) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), na několika loučkách rostou vzácně hadí jazyk celolistý (Ophioglossum vulgatum), koromáč olešníkový (Silaum silaus) či hvozdík svazčitý (Dianthus hirsutus Lam.). Flóra mechorostů zde čítá 67 druhů, na území přírodní rezervace žije početná populace skokana štíhlého, hnízdí zde četné druhy zpěvného ptactva a průzkum odhalil 57 druhů měkkýšů.

Kruštík širokolistý oddálený (Epipactis distans) je kriticky hrožený druh (C1) orchideje z čeledi vstavačovitých, jedna z nejvzácnějších rostlin Kolínska. Dorůstá výšky 20 až 100 cm a kvete v červnu a červenci mnohokvětým květenstvím několika desítek mírně převislých květů zelené, žluté či až nachové barvy. V České republice není jeho rozšíření dosud dostatečně známé, na území PR Veltrubský luh se vyskytuje pouze ve velmi slabé populaci několika jedinců. 

Kruštík polabský (Epipactis albensis) je silně ohrožený druh (C2) malé orchideje z čeledi vstavačovitých. Poprvé byl popsán roce 1978 českými botaniky Novákovou a Rydlem v polabských lužních lesích mezi Kolínem a Libicí nad Cidlinou, díky čemu dostal i své druhové latinské jméno (albensis = podél Labe). Původně se předpokládalo, že se jedná o československý endemit, později byl ale jeho výskyt popsán také z území dalších středoevropských zemí (Německo, Maďarsko, Rakousko). Na území PR Veltrubský luh roste 15 až 20 jedinců na stinných místech.

Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) je hrožený druh (C2) orchideje z čeledi vstavačovitých. Dorůstá výšky 30 až 60 cm. Kvete od července do září poměrně velkými, široce otevřenými květy, vnější okvětní lístky jsou šedozelené, vnitřní žlutavě nebo zelenavě bílé. Na území PR Veltrubský luh roste asi 30 jedinců na stinných a sušších místech.

Šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých, dorůstá výšky 15 až 20 cm. Kvete od června do srpna, květy vyrůstají po dvou v úžlabí kopinatých, listům podobných listenů, které jsou vždy kratší než květy, vlastní kalich je 3–4 mm dlouhý, v horní části fialově zbarvený. Na území PR Veltrubský luh roste několik desítek jedinců na světlejších míéstech v dubohabrovém lese.

Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) je silně ohrožená (C2) vytrvalá kapradina z čeledi hadilkovitých. Dorůstá výšky až 21,5 cm, listy jsou dlouze řapíkaté, lysé. Výtrusnice jsou ve dvou řadách, bočně srostlé, ponořené v pletivu. Doba zralosti je od června do srpna. Na území PR Veltrubský luh roste 10 až 20 jedinců na vlhčích místech.

Plamének přímý (Clematis erecta) je ohrožená (C3) nepopínavá trvalka z čeledi pryskyřníkovitých, dorůstá výšky do 150 cm. Kvete v červnu a červenci bíůlými květy, které tvoří vrcholové vidlany na 1,5–3 cm dlouhých stopkách. Na území PR Veltrubský luh roste okolo 50 jedinců.

Lilie zlatohlavá (Lilium martagon) je pozornost vyžadující (C4) vytrvalá bylina z čeledi liliovitých, dorůstá výšky 40 až 150 cm. Kvete od června do července, jejím květenstvím je hrozen, okvětní lístky jsou obloukovitě ven zahnuté, nachově červené, skvrnité. Na území PR Veltrubský luh roste několik desítek jedinců na sušších místech.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Veltrubský luh byla vyhlášena předpisem Okresního národního výboru Kolín k 1. květnu 1985 a nově vymezena byla Nařízemím Středočeského kraje č. 1/2015 ze dne 26. ledna 2015, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 903.

Fotogalerie

Přírodní rezervace Veltrubský luh, tůně (2018)Přírodní rezervace Veltrubský luh (2018)Přírodní rezervace Veltrubský luh, mokřady (2018)Přírodní rezervace Veltrubský luh, podmáčený les (2018)Přírodní rezervace Veltrubský luh, jaro v lužním lese (2018)Veltrubský luh (2017, foto Bohuslav Švácha)Veltrubský luh, přirozený vývoj tvrdého luhu (2017, foto Bohuslav Švácha)Veltrubský luh - v lese (2017, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Veltrubský luh, jarní aspekt lužního lesa (2018)Přírodní rezervace Veltrubský luh, medvědí česnek (2018)Veltrubský luh - kruštík širokolistý oddálený (2017, foto Bohuslav Švácha)Veltrubský luh - kruštík širokolistý oddálený, detail (2017, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Veltrubský luh, označení chráněného území (2018)

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace je přístupná po červené turistické značce Kolín – Libice nad Cidlinou, která jí prochází po celé délce.

GPS: 50°4'17.030"N, 15°10'1.960"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK