Cesty a památky

Kolínsko » Svatá Kateřina » Na Hornické - PR

Na Hornické - PR
*

Svatá Kateřina, Záboří nad Labem, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Na Hornické (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 198 - 202 metrů na rozloze 42,4297 ha z důvodu ochrany  souboru společenstev lužního lesa, vodních a mokřadních společenstev zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstev střídavě vlhkých nivních luk. Zahrnuje především tvrdý luh s převažující jilmovou doubravou na dvou slepých ramenech Labe a meandrujícího toku Doubravy. PR je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

PR Na Hornické tvoří tři samostatné sousedící plochy, oddělené od sebe železniční tratí. Nejvýznamnější částí je labská tůň Špačkovo jezero s přilehlým lužním lesem uvnitř bývalého meandru, nivními loukami, rákosinami a menší tůní, druhou část tvoří komplex lužního lesa, nivních luk a tůní jižně od železniční trati v okolí tzv. Staré Doubravy a východně od samoty Na Špandě, třetí částí je lužní les, louky a tůně mezi železniční tratí a levým břehem Labe severovýchodně od samoty Na Hornické, která se nachází mezi výše uvedenými lesními  celky. Většina ploch chráněného území si zachovala přírodní charakter, poplatný změnám v důsledku lidských zásahů, část území využívána k rekreačním účelům v podobě chatové osady. 

Ladoňka dvoulistá pravá česká (Scilla bifolia bohemica) je kriticky ohrožený (C1) vytrvalá cibulnatá bylina z čeledi hyacintovitých. Vyskytuje se pouze ve východní části Polabí ve vazbě na tvrdý labský luh. V době době květu je 6–15 cm vysoká, listy jsou obvykle dva, světle zelené, květní stvol nese až 14 světle fialových až modrých kvítků, kvete od března do dubna. Na území PR Na Hornické roste na izolovaném stanovišti v menším lesním celku jižně od železniční trati několik stovek jedinců.

Leknín bílý (Nymphaea alba L.) je kriticky ohrožená (C1) výrazná vodní rostlina z čeledi leknínovité. Roste v mírně tekoucích i stojatých vodách (mrtvá ramena řek, rybníky, příkopy apod.), nejčastěji na vrstvě humózního bahna, obvykle v hloubce 70 až 150 cm, na slunných hladinách, v místech bez vlnobití. V České republice roste vzácně, hlavně na jižní a střední Moravě, v Čechách především v lužních lesích Polabské nížiny. Kvete bílými květy na vodní hladině v červnu až srpnu. Na území PR Na Hornické je několik kusů ve Špačkově jezeře.

Česnek hranatý (Allium angulosum) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi česnekovitých. Dorůstá výšky 20 až 60 cm, lodyha je přímá, jen dole listnatá, nahoře ostře hranatá. Soukvětím je šroubel (lichookolík) v průměru 2,5 až 4,5 cm velký, polokulovitý, mnohokvětý, samotné okvětí je zvonkovité, světle červenofialové až bledě červené, zřídka i bělavé. Plodem je vejčitá tobolka s černými semeny. Kvete od července do září. Na území PR Na Hornické rostou desítky trsů.

Jarva žilnatá (Cnidium dubium) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi miříkovitých, dorůstá výšky 30 až 100 cm. Kvete od července do září bílými květy na nezastíněných stanovištích. Na území PR Na Hornické rostou na nivních loukách desítky jedinců.

Sevlák potoční (Sium latifolium) je silně ohrožená (C2) vytrvalá jedovatá bylina z čeledi miříkovitých, dorůstá výšky 80 až 150 cm. Kvete bílými květy od července do srpna na březích stojatých nebo mírně tekoucích vod a v lesních tůních, snese i dosti vysoký sloupec vody. a území PR Na Hornické roste několik populací této rostliny.

Nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi hvozdíkovitých, šplhavá nebo poléhavá lodyha je až 2 m dlouhá. Kvete od června do srpna zelenavě bílými zvonkovými květy. Na území PR Na Hornické se plodné rostliny vyskytují jednotlivě a ojediněle.

Voďanka žabí (Hydrocharis morsus – ranae) je silně ohrožená (C2) vodní rostlina čeledi voďankovitých, plovoucí na vodní hladině. Květy jsou většinou jednoduché, bílé se 3 korunními lístky, na kterých může být žlutá skvrnka. Na území PR Na Hornické se vyskytují lokálně desítky exemplářů rostliny.

Listonoh jarní (Lepidurus apus) je kriticky ohrožený CR druh členovce z řádu listonožek (tzv. živoucí fosilie) o velikosti 70 - 90 mm. Tělo je kryto krunýřem, který je v zadní části vykrojen a v přední části má oční políčko. Zbarvení je hnědé až šedavé, někdy s naznačeným mramorováním. Na území PR Na Hornické se vyskytují desítky exemplářů v tůních podél železniční tratě.

Žábronožka sněžní (Eubranchipus grubii) je kriticky ohrožený CR druh členovce z řádu žábronožek (tzv. živoucí fosilie) o velikosti 30 mm. Tělo je protáhlé měkké, složené z článků, na hlavě jsou nitkovitá nečlánkovaná tykadla prvního páru, druhý pár je mohutný, u samců mající tvar kleští, u samic jsou drobný zakrnělý. Na území PR Na Hornické se vyskytují stovky exemplářů v tůních podél železniční tratě.

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) je silně ohrožený EN druh obojživelníka z čeledi mlokovitých, dorůstá velikosti do 10 cm. Jedná se o štíhlého čolka s drobnými končetinami a dlouhou hlavou. Pokud se vyskytuje ve vodě, jeho kůže je hladká, na souši ji má suchou a jemnozrnnou. Na území PR Na Hornické se vyskytují desítky jedinců.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) je téměř ohrožený NT druh žáby z čeledi skokanovitých, dorůstá délky okolo 7 cm. Na území PR Na Hornické se vyskytují desítky jedinců.

Ropucha obecná (Bufo bufo) je zranitelný VU druh obojživelníka z čeledi ropuchovitých, dorůstá do délky 12 cm. její potravou je převážně škodlivý hmyz, jedná se o velmi užitečného živočicha. Na území PR Na Hornické se vyskytují stovky jedinců této žáby.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace byla vyhlášena usnesením Okresního úřadu Kutná Hora č. 2/2002 s účinností od 15. června 2002, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 2169.

Fotogalerie

Přírodní rezervace Na Hornické (2020)Přírodní rezervace Na Hornické - lužní les (2020)Přírodní rezervace Na Hornické - ladoňka dvoulistá pravá česká Přírodní rezervace Na Hornické - voďanka žabí (malé lístky) v tůni Špačkovo jezeroPřírodní rezervace Na Hornické - znak PR (2020)Přírodní rezervace Na Hornické - rozcestí turistických cest (2020)Přírodní rezervace Na Hornické - mapa (mapy.cz)

Zdroj informací

Botany.cz

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace leží na levém břehu řeky Labe, přístupná je od Starého Kolína po žluté turistické značce Kolín - Záboří nad Labem a od Svaté Kateřiny po červené turistické značce Kutná Hora - Na Hornické.

GPS: 50°1'19.298"N, 15°19'53.343"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK