Cesty a památky

Kolínsko » Velký Osek » Tonice-Bezedná - PR

Tonice-Bezedná - PR
*

Velký Osek, Veltruby, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Tonice-Bezedná (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 189 - 192 metry na rozloze 15,9293 ha (na současnou rozlohu byla rozšířena v roce 2015, do té doby měla rozlohu 6,397 ha) z důvodu ochrany komplexu labských tůní s navazujícími porosty rákosů, ostřic a přilehlých luk, včetně bohaté flóry a fauny, které se na tato stanoviště váží, zejména leknín bílý, kruštík polabský, skokan štíhlý a několik druhů střevlíků. Souvisejícím důvodem je zajištění ochrany EVL Libické luhy, s kterou se částečně překrývá. PR Tonice-Bezedná je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území se nachází v ploché krajině na zaplavovaném pravém břehu řeky Labe a tvoří ho tůně Bezedná, Okrouhlík a Tonice. Má protáhlý tvar a je zcela obklopeno poli, takže vlivem intenzivní hospodářské činnosti a používání značného množství pesticidů v 70. a 80. letech 20. století, z něj vymizely některé vzácnější druhy rostlin, například leknín bílý byl naposledy pozorován v roce 1984 (po zlepšení podmínek v 90. letech 20. století není vyloučen jeho návrat, několik nepříliž vitálních jedinců bylo popsáno v roce 2005). 

Leknín bílý (Nymphaea alba L.) je kriticky ohrožená (C1) výrazná vodní rostlina z čeledi leknínovité. Roste v mírně tekoucích i stojatých vodách (mrtvá ramena řek, rybníky, příkopy apod.), nejčastěji na vrstvě humózního bahna, obvykle v hloubce 70 až 150 cm, na slunných hladinách, v místech bez vlnobití. V České republice roste vzácně, hlavně na jižní a střední Moravě, v Čechách především v lužních lesích Polabské nížiny. Kvete bílými květy na vodní hladině v červnu až srpnu. Na území PR Tonice-Bezedná bylo popsáno několik nepříliž vitálních jedinců, je však předpoklad návrat tohoto druhu do místních tůní.

Kruštík polabský (Epipactis albensis) je silně ohrožený druh (C2) malé orchideje z čeledi vstavačovitých. Poprvé byl popsán roce 1978 českými botaniky Novákovou a Rydlem v polabských lužních lesích mezi Kolínem a Libicí nad Cidlinou, díky čemu dostal i své druhové latinské jméno (albensis = podél Labe). Původně se předpokládalo, že se jedná o československý endemit, později byl ale jeho výskyt popsán také z území dalších středoevropských zemí (Německo, Maďarsko, Rakousko). Roste v lužních lesích, podél potoků a rybníků, v okolí praměnišť nebo v příkopech lesních cest, vyhovují mu vlhké půdy.

Nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer) je silně ohrožená (C2) vytrvalá bylina z čeledi hvozdíkovitých, šplhavá nebo poléhavá lodyha je až 2 m dlouhá. Kvete od června do srpna zelenavě bílými zvonkovými květy. Na území PR Tonice-Bezedná se plodné rostliny vyskytují jednotlivě a ojediněle.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Tonice-Bezedná byla vyhlášena (v původním rozsahu) předpisem Okresního národního výboru Kolín k 1. květnu 1985 a rozšířena byla Nařízemím Středočeského kraje č. 7/2015 ze dne 29. září 2015, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 904.

Fotogalerie

Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - tůň (2018)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - partie z rezervace (2008)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - tůň v severní části rezervace (2008)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - nadmutice bobulnatá (2017, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - nadmutice bobulnatá, detail (2017, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - označení rezervace (2018)Přírodní rezervace Tonice-Bezedná - mapa chráněného území

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Stredočeský kraj

Květena České republiky

 

 

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace leží mezi Velkým Osekem a Veltruby, přístupná je po červené turistické značce Libice nad Cidlinou – Kolín.

GPS: 50°5'0.658"N, 15°10'19.515"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK