Cesty a památky

Kolínsko » Vrbčany » Stráně u splavu - PR

Stráně u splavu - PR
*

Vrbčany, Příroda, Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) Stráně u splavu (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 205 – 230 metrů na rozloze 0,633 ha z důvodu ochrany teplomilného rostlinného společenstva skalních stepí na geologicky významném skalním defilé s výskytem řady zvláště chráněných a ohrožených druhů suchomilných a teplomilných rostlin a živočichů. PR je ve správě Krajského úřadu Středočeského kraje.

Chráněné území se skládá se ze dvou samostatných ploch rozložených na skalnatých stráních kaňovitého údolí řeky Výrovky, vzdálených od sebe cca 150 metrů. Severní plocha (A) je menší, měří cca 100 x 25 metrů (0,162 ha) a jižní plocha (B) je větší i druhově bohatší, měří cca 280 x 35 metrů (0,471 ha). Horninový podklad tvoří ortoruly kutnohorského krystalinika, které místy vystupují jako samostatné skály, ve se nacházejí zajímavé nerosty jako granáty, titanit, epidot, turmalín, adulár nebo křišťál. V prohlubeninách mezi skálami jsou zachovány křídové vápence s běžnými nálezy mořských hub, mechovek, ústřic a plžů, a čtvrtohorní spraše. Od roku 2000 je lokalita cíleně spásána v letním období stádem koz, což pomáhá postupnému návratu a rozšiřování chráněných druhů rostlin.

Trýzel rozkladitý (Erisimum repandum) je kriticky ohrožená CR jednoletá nebo ozimá bylina z čeledi brukvovitých. Má přímou lodyhu, nejčastěji 15 až 40 cm vysokou, často již v dolní polovině větvenou s větvemi šikmo až rovnovážně odstálými. Kvete od dubna do června citrónově žlutými květy. Na území PR Stráně u splavu roste několik desítek exemplářů těsně za horní hranicí chráněného území na okraji pole plochy A. 

Křivatec český (Gagea bohemica) je silně ohrožená EN cibulnatá bylina z čeledi liliovitých, velmi drobná, dorůstá výšky 2 až 6 cm. Listy vyrůstají v pozdním podzimu a drobné žluté květy se objevují na počátku vegetační sezóny, v letech s příhodným klimatem někdy již v lednu. Vykvétá tedy jako jedna z prvních středoevropských rostlin, záhy po odkvětu zatahuje do cibulek. Na území PR Stráně u splavu se hojně vyskytuje na ploše A i B na hranách skal či na skalních teráskách.

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp.bohemica) je silně ohrožená EN vytrvalá mírně trsnatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Vyskytuje se pouze ve střední Evropě, kde vyhledává suché půdy stepních stanovišť na travnatých stráních a na výslunných skalkách. Kvete od března do května modrými zvonky. Na území PR Stráně u splavu se vyskytuje pouze jeden kvetoucí trs v ploše A.

Modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum Tausch) je silně ohrožená EN vytrvalá rostlina z čeledi chřestovitých. Roste na výslunných travnatých a křovinatých stráních nebo stepích a kvete od května do července. Horní sterilní fialové květy se nápadně liší od spodních fertilních květů, které mají zelenavou barvu.

Kavyl Ivanův (Stipa pennata) je ohrožená VU hustě trstnatá suchomilná tráva z čeledi lipnicovitých, dorůstá výšky 30 - 70 cm. Roste na suchých výslunných stepních stráních a pojmenován je poutníku sv. Ivanovi. Na území PR Stráně u splavu roste v počtu několika tisíců jedinců.

Pipla osmahlá (Nonea pulla) je pozornost vyžadující NT jednoletá až vytrvalá bylina z čeledi brutnákovitých. Jedná se o tradiční český druh, který vyhledává suchá a slunná stanoviště. Kvete od května do srpna ve vijanech v úžlabí horních listů, koruna je nálevkovitá, 11–16 mm dlouhá a tmavě hnědě purpurová.

Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) je pozornost vyžadující NT keř z čeledi růžkovitých, jeden ze dvou původních druhů našich skalníků. Dorůstá 50–100 cm, kvete od dubna do červa převislým květenatvím narůžovělé barvy, plodem je červená až fialová malvice.

Rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) je pozornost vyžadující NT vytrvalá bylina z čeledi jitrocelovitých. Dorůstá výšky až 30 cm a kvete od dubna do června bohatým hroznem světle fialových kvítků. Mohou se objevit barevné odchylky, např. růžová nebo bílá, plodem je tobolka.

Majka obecná (Meloe proscarabaeus) je silně ohrožený EN jedovatý brouk z čeledi majkovitých o velikosti 15-40 mm, černé až kovově modré barvy, hlava a štít jsou jemně tečkované. Ohrožen je v důsledku intenzifikace zemědělství a nadměrného používání hnojiv, v ČR již z původních 22 drůhu majek 10 vyhynulo.

Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) je ohrožený VU druh denního motýla z čeledi modráskovitých s rozpětím křídel 26 - 32 mm, který se vyskytuje pouze na izolovaných stanovištích se skalnatými výchozy, kde roste hlavní živná rostlina tohoto motýla, rozchodník velký.

Prohlášení za památku

Přírodní rezervace Stráně u splavu byla zřízena vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění č. 85.704/1951 ze dne 1. února 1951 a přehlášena byla vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. s účinností od 13. srpna 1992, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 415.

 

Fotogalerie

Přírodní rezervace Stráně u splavu (2019)Přírodní rezervace Stráně u splavu (2019)Přírodní rezervace Stráně u splavu (2019)Přírodní rezervace Stráně u splavu (2019)Přírodní rezervace Stráně u splavu (2019)Přírodní rezervace Stráně u splavu - křivatec český pravý (2020)Přírodní rezervace Stráně u splavu - křivatec český pravý (2020)Přírodní rezervace Stráně u splavu - koniklec luční českýPřírodní rezervace Stráně u splavu - trýzel rozkladitý (2018)Přírodní rezervace Stráně u splavu - trýzel rozkladitý (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráně u splavu - modřenec tenkokvětý (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráně u splavu - pipla osmahlá (2018, foto Bohuslav Švácha)Přírodní rezervace Stráně u splavu - kavyl Ivanův (2018, foto Pavel Borecký)Stráně u splavu - majka obecná (2019, foto Pavel Brodecký)Stráně u splavu - majka obecná (2019, foto Pavel Brodecký)Stráně u splavu - majka obecná (2019, foto Pavel Brodecký)Přírodní rezervace Stráně u splavu - modrásek rozchodníkový (2018, foto Pavel Borecký)Přírodní rezervace Stráně u splavu - skalník celokrajný (2018, foto Pavel Borecký)Přírodní rezervace Stráně u splavu - rozrazil rozprostřený (2018, foto Pavel Borecký)Přírodní rezervace Stráně u splavu, mama (Mapy.cz)

Zdroj informací

Štefánek M.: Plán péče o přírodní rezervaci Stráně u Splavu 2016-2025. Krajský úřad Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, Praha 2016.

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Přírodní rezervace je přístupná pouze po zelené turistické značce vedoucí mezi železničními zastávkami Chroustov a Vrbčany na trati Pečky – Kouřim.

GPS: 50°3'32.039"N, 15°0'8.330"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK