Cesty a památky

Kolínsko » Radim » kaple Nejsvětějšího vykupitele

kaple Nejsvětějšího vykupitele
*

Radim, Kaple a kapličky

Novogotická kaple vystavěná v letech 1891–92 dle plánu Josefa Mockera nákladem Jana z Lichtenštejna, vysvěcena byla 22. června 1893 pražským arcibiskupem Františkem Schönbornem. Jedná se o jednu z mála sakrálních novostaveb, které Josef Mocker vytvořil v závěru svého tvůrčího období a současně je to velmi kvalitní novogotická architektura uměřených proporcí, vynikající kompaktním tvarem a stylovou čistotou. Po roce 1948 nebyla kaple využívaná, byla prázdná a vnitřní výmalba podlehla zkáze. V letech 2015-16 prošla kaple kompletní rekonstrukcí interiéru a exteriéru podle návrhu architekta Marka Prchala a akademického sochaře Jarmila Plachého a opětovně byla vysvěcena 24. června 2017 pečeckým farářem Josefem Neradem.

Kaple je orientovaná jednolodní obdélná stavba s trojboce ukončeným presbytářem, postavená z pískovcových kvádrů bez omítky, jejichž dvojbarevnost má velký estetický význam. Sedlová a nad presbytářem valbová střecha je kryta zeleně glazovanými bobrovkami (viz též střecha zámku), nad presbytářem je sanktusová vížka. Před západní vstupní průčelí předstupuje předsíň s kamenným lichtenštejnským znakem nad vchodem a k severní stěně lodi se v blízkosti presbytáře váže sakristie a pětiboká schodišťová věž s jehlancovou stříškou. Loď i presbytář jsou členěny jednoduchými hrotitými okny bez kružeb a jednou v úrovni podokenní římsy odstupněnými opěráky, zakončenými v úrovni hrotu okenních záklenků.

Uvnitř je loď sklenuta třemi poli křížové žebrové klenby, presbytář jedním polem. Vnitřní zařízení je pseudogotické, současné se stavbou. Hlavní oltář je od řezbáře V. Mráze. V presbytáři je vsazena memoriální deska s nápisem: TATO KAPLE POSTAVENA JEST ZA PANOVÁNÍ JEHO VELIČENSTVA CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I. NÁKLADEM JEHO JASNOSTI JANA Z LICHTENSTEINU LÉTA PÁNĚ MDCCCXCII.

Kaple je v majetku obce, která ji v roce 2012 odkoupila od rodiny Bukovských, a spadá pod správu Řimskokatolické farnosti Pečky v Kolínském vikariátu. Bohoslužby se konají třetí sobotu v měsíci od 14:30 hodin v období platnosti letního času a od 15:00 hodin v období letního času.

Prohlídku kaple si lze dopředu domluvit na obecním úřadu v Radimi tel.: 321 792 325, mob.: 602 369 698 nebo e-mailu: ou@obecradim.cz.

Prohlášení za památku

Kaple byla zapsána 21. června 2006 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 101702.

Fotogalerie

Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, celkový pohled (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, západní průčelí (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, jihozápadmí nároží (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, jižní stěna (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, závěr presbytáře s věžičkou (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, presbytář se schodišťovou vížkou a sakristií (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, presbytář od východu (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, interiér, pohled k presbytáři (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, západní ukončení lodi (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, klenba lodi (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, klenba presbytáře (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, detail klenby presbytáře (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, žebra a svorníky v presbytáři (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, detail svorníku v poresbytáři (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, detail svorníku v lodi (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, memoriální nápisová deska o stavbě kaple (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, detail výmalby (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, portál dveří z předsíně do lodi (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele, schodiště ze sakristie do krovu kaple (2017)Radim - kaple Nejsvětějšího vykupitele před opravou (2008)

Mapa

Poloha

Kaple stojí na parkově upravené návsi.

GPS: 50°4'14.666"N, 15°0'50.625"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK