Cesty a památky

Kolínsko » Radim » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého

Radim, Sochy a sousoší

Původně barokní pískovcová socha z roku 1731, postavená na počest světce dva roky po jeho svatořečení. V polovině 19. století ale byla nahrazena sochou novou od neznámého autora, která byla umístěna na původní sokl. V roce 2014 sochu restauroval a o hvězdy kolem hlavy doplnil akademický sochař Jarmil Plachý z Blinky. V témže roce byl z ohradní zdi na soukromém pozemku vyjmut původní barokní sokl (vzhledem k dekoru na bocích určitě v ohradní zdi původně umístěn nebyl) a přemístěn i s opravenou sochou na současné místo.

Pískovcový, bohatě profilovaný odstupňovaný barokní dvoudílný sokl, je ukončen profilovanou římsou, která se na čelní i zadní straně obloukovitě zvedá. Spodní část soklu má pravoúhle vyžlabená nároží a horní část po stranách stlačené voluty. Boční stěny jsou zdobeny reliéfně zahloubeným polem, ve kterém jsou vytesané rostlinné motivy. Na čelní straně je šestiřádkový nápis: IN HONOREM DEI ET SAN(CTI) IOAN(NNI) NEP(OMUCI) 11 IUNNI A(NNO) 1731 (Ke cti Boha a svatého Jana Nepomuckého 11. června 1731). Na římse soklu stojí socha sv. Jana Nepomuckého provedená ve střízlivých formách, držící v obou rukách kříž.

Fotogalerie

Radim - socha sv. Jana Nepomuckého, celek (2017)Radim - socha sv. Jana Nepomuckého, boční pohled (2017)Radim - socha sv. Jana Nepomuckého, detail sochy světce (2017)Radim - socha sv. Jana Nepomuckého, socha světce (2017)Radim - socha sv. Jana Nepomuckého, nápis na podstavci (2017)Radim - socha sv. Jana Nepomuckého a kaple Nejsvětějšího vykupitele, celek (2017Radim - socha sv. Jana Nepomuckého na původním místě před restaurováním (2008)

Mapa

Poloha

Socha stojí před kaplí Nejsvětějšího vykupitele.

GPS: 50°4'14.422"N, 15°0'49.851"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK