Cesty a památky

Kolínsko » Přehvozdí » Lípy u Přehvozdí

Lípy u Přehvozdí

Přehvozdí, Příroda, Památné stromy

Skupina dvou lip malolistých (Tilia cordata Mill.) zasazených kolem roku 1787. Strom rostoucí vpravo od kříže je vysoký 25 metrů, obvod kmene má 325 cm, koruna je vysoká 22 metrů a široká 20 metrů (měření v roce 2010). Strom rostoucí vlevo od kříže je vysoký 25 metrů, obvod kmene má 334 cm, koruna je vysoká 22 metrů a široká 20 metrů (měření v roce 2010). Zdravotní stav obou stromů je velmi dobrý, kvetou a plodí.

Důvodem vyhlášení ochrany je to, že se jedná krajinnou dominantu a součást jiné kulturní památky - kamenného kříže.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena vyhláškou Okresního národního výboru Kolín ze dne 24. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je skupina stromů evidována pod kódem 104033/I,II.

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy rostou jižně od obce u rozcestí při silnici do Kostelce nad Černými lesy, kolem stromů vede žlutá turistická značka z Kostelce nad Černými lesy do Doubravčic.

GPS: 50°1'25.286"N, 14°50'15.226"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK