Cesty a památky

Kolínsko » Pňov » pohřebiště z doby římské

pohřebiště z doby římské
*

Pňov, Archeologická naleziště, Pohřebiště

Rozsáhlé germánské pohřebiště z mladší doby římské prozkoumal v letech 1913-15 Jan Hellich, který zde odkryl 80 - 90 žárových hrobů, rekonstruováno však mohlo být pouze 73 hrobových celků. S pohřbíván se zde začalo již v období markomanských válek (150 – 200 n. l.) a pohřbívalo se zde až do konce 3. století (doba stěhování národů).

Všechny pohřby byly uloženy v hliněných popelnicích poskládaných do osmi řad. Hroby patřily jak mužům, tak ženám, množstvím milodarů vynikají zejména hroby bojovníků. Například v hrobě bojovníka č. 45 se našla hliněná popelnice, římské bronzové nákončí pochvy meče, železná pásková kování s nýty, kostěný hřeben a skleněné korálky. V hrobě bojovníka č. 53 byl nalezen římský meč a závěsné kování pochvy meče, 6 hrotů šípů, bronzová přeska s příchytnou destičkou, nákončí řemene a kováním opasku. V dalších hrobech to byly různé římské nádoby nebo ozdoby, kostěné a bronzové jehlice, bronzové prsteny, součásti opasků, korálky, výzbroj a výstroj, ostruhy, různé nástroje (ocílky, jehly, nože, nůžky, šídla, pinzety, břitvy aj.), křesací kamínky a hrudky pryskyřice.

Fotogalerie

Pňov - urny z římského pohřebiště (Regionální muzeum Kolín)Pňov - urny z římského pohřebiště (ze sbírek Regionálního muzea Kolín)

Zdroj informací

Droberjar E., Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, vydavatelství Libry 2002.

Střihavková L., Hrobová výbava v době římské v Čechách, bakalářská práce, Univerzita Pardubice 2010.

Hofman P., Pejša J., Rus I., Vonička P.: pňovský luh, Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Vydal MÚ Kolín 2023.

Mapa

Poloha

Naleziště se nachází jižně od malého návrší Doubice (194,4 m. n. m.) mezi silnicí č. 38/I a Nouzovským potokem.

GPS: 50°4'19.918"N, 15°8'35.711"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK