Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I » Lom u Nové Vsi - PP

Lom u Nové Vsi - PP
**

Nová Ves I, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Lom u Nové Vsi (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – III, přírodní památka) byla vyhlášena v nadmořské výšce 210 – 230 metrů na rozloze 0,3323 ha z důvodu geologického a paleontologického významu lokality a také jako útočiště pro nejrůznější mizející druhy a společenstva organismů, jezírko u lomu dále představuje významnou lokalitu obojživelníků. Výhledově je lokalita zvažována ke zřízení genofondové plochy (zařízení na ochranu biodiverzity). Přírodní památka byla v minulosti ohrožena silážováním cukrové řepy a také úvahami o zřízení skládky, chráněné území by bylo potřeba rozšířit na celé území lomu.

Území PP Lom u Nové Vsi tvoří dvě izolované plochy na obvodových stěnách bývalého lomu, kde byla odkryta příbojové facie svrchnokřídového stáří, umožňující komplexní výzkum svrchnokřídového ostrova. Lom byl otevřený ve 30. letech 20. století, těžba byla ukončena v roce 1958. Ve spodní části lomové stěny se nachází bazální slepence (síla až 3,7 m), v nadloží vápnité pískovce s čočkami vápenců (mocnost až 1 m), přičemž vápence jsou zdrojem pozůstatků bohaté fosilní fauny, přesliček a plavuní, tedy dokladů o existenci moře, které zdejší krajinu v dávných dobách pokrývalo. Nad nimi jsou vyvinuty zeleně zbarvené jílovité pískovce (do síly 0,7 m), nadloží pak tvoří prachovité pískovce a světlé pevné slínovce (místy do mocnosti 0,3 m), v nichž byly zjištěny úlomky misek mořského mlže (typu ústřice) Spondylus spinosus. Jedná se o sedimenty spodního turonu, reliktní slínovce snad patří do období střednímu turonu. Lokalita je typovou lokalitou pro mnoho druhů bezobratlých živočichů z doby před cca 65 miliony let, kdy se na konci druhohor v období svrchní křídy toto území postupně potápělo do moře. Kopce, tvořené pevnějšími horninami, po nějakou dobu tvořily ostrovy, kolem kterých se postupně ukládaly příbojové usazeniny, obsahující pozůstatky flóry i fauny (převážně ústřice, mořské houby, korály, ramenonožce, ježovky, žraločí zuby atd.).

V severní části lomového dna (ochranné pásmo) je malá prohlubenina 20 x 10 metrů, která je celoročně zaplněna dešťovou vodou do hloubky 0,5 metru, a je významným útočištěm obojživelníků čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus).

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) je silně ohrožený EN druh obojživelníka z čeledi mlokovitých, dorůstá velikosti do 10 cm. Jedná se o štíhlého čolka s drobnými končetinami a dlouhou hlavou. Pokud se vyskytuje ve vodě, jeho kůže je hladká, na souši ji má suchou a jemnozrnnou. V jezírku a jeho okolí v ochranném pásmu PP Lom u Nové Vsi se vyskytuje čolek obecný v hojném množství.

Čolek velký (Triturus cristatus) je silně ohrožený EN druh obojživelníka z čeledi mlokovitých, dorůstá velikosti až 18 cm. Čolek má širokou hlavu, válcovitý trup a ocas o něco kratší než tělo. Silně zubatý hřeben samců se táhne od hlavy po špičku ocasu. V jezírku a jeho okolí v ochranném pásmu PP Lom u Nové Vsi se vyskytuje čolek velký v hojném množství.

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje ke dni 29. listopadu 1977, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 653.

Fotogalerie

Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi (2008)Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi (2008)Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi (2008)Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi (2008)Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi, flóa (2008)Nová Ves I - přírodní památka Lom u Nové Vsi, mapa (Mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka se nachází 1 kilometr západně od Nové Vsi I a 500 metrů za obcí k ní odbočuje neznačená polní cesta vlevo ze silnice Nová Ves I – Velim.

GPS: 50°3'16.782"N, 15°7'56.589"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK