Cesty a památky

Kolínsko » Nová Ves I » památník bitvy u Kolína

památník bitvy u Kolína
*

Nová Ves I, Pomníky, Památníky jiných událostí

Památník bitvy u Kolína nechal na tehdejším Novoveském vrchu, dnes zvaném Bedřichov (279 m. n. m.), vystavět v roce 1841 majitel kolínského panství Václav Veith podle návrhu arch. Václava Weinzettla. Slavnostní vysvěcení mělo proběhnout při příležitosti rakousko-pruského vojenského cvičení na Kolínsku a Kutnohorsku 22. – 28. září 1841, ale dvorská válečná rada z diplomatických ohledů k pruské straně nezařadila slavnost svěcení památníku, připomínajícího porážku pruského vojska, do oficiálního programu a správě velkostatku doporučila, aby na již vybudovaný pomník nebylo umísťováno nic, co by tuto bitvu připomínalo. Z tohoto důvodu na něj nebyly ani instalovány naplánované reliéfy s bitevními výjevy, jejichž předlohu vypracoval známý mnichovský sochař Michael Ludwig von Schwanthaler, autor řady pomníků v Německu a Rakousku. V roce 1866 se stal Bedřichov místem častých návštěv pruských vojáků (především důstojníků), ubytovaných v Kolíně a v okolí po bitvě u Hradce Králové. Ti do pomníku vyškrábali dodnes patrné názvy bojišť, kde v roce 1866 zvítězili (Náchod, /Česká/ Skalice, Jičín, Hradec Králové). Pomník zůstal ale oficiálně neoznačen až do roku 1889, kdy byl opraven a opatřen stručnými texty v češtině a němčině: NA PAMÁTKU VÍTĚZSTVÍ NAD PRUSY V SEDMILETÉ VÁLCE 18. ČERVNA 1757 / ZUR ERINNENRUNG AN DEN SIEG ÜBER DIE PREUSSEN IN SIEBENJÄHRIGEN KRIEG AM 18. JUNI 1757. Nápis byl později odstraněn a ztracen. V roce 2005 byl památník opraven a osazen novou pamětní deskou.

Jednoduchá stavba z pískovcových kvádrů ve tvaru vysokého štíhlého komolého jehlanu na odstupněném hranolovém soklu o rozměru 4 x 4 metry, završeném výraznou přečnívající římsou. Stěny soklu jsou členěny vpadlými rámy. Na památníku byla 18. června 2005 slavnostně odhalena nová pamětní deska, vyhotovená podle návrhu akademického sochaře Miloslava Smrkovského, s českým, německým a anglickým textem.

Prohlášení za památku

Památník na vrchu Bedřichov byl 31. 12. 1965 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 34469/2–879.

Fotogalerie

Nová Ves I - památník bitvy u Kolína (2019)Nová Ves I - památník bitvy u Kolína, pohled od západu (2019)Nová Ves I - památník bitvy u Kolína, pohled z rozhledny Bedřichova vyhlídka (2019)

Mapa

Poloha

K památníku vede žlutá turistická značka Kolín - Klavary, spojující významná místa bitvy u Kolína.

GPS: 50°2'42.308"N, 15°8'14.175"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK