Cesty a památky

Kolínsko » Vítězov

Vítězov
Vítězov - pohled na obec z rozhledny Bedřichova vyhlídka (2019)

Vesnice (villa dicta Kel circa Colonuiam) se poprvé připomíná v roce 1299, kdy zdejší dvůr prodal kolínský rychtář Ortlin bohatému kutnohorskému horníkovi Albrechtovi. Po roce 1319 se připomíná další horník z Kutné Hory, Heicman z Rosenthalu. V roce 1388 držel zdejší dvůr Michal z Bříství a v roce 1398 ho Martin Starokolínský prodal Haškovi z Kolína. V roce 1436 připsal tři dvory ve vsi císař Zikmund spolu s Velimí a Krychnovem Břevnovskému klášteru v Praze, část vsi ale byla ve světských rukou, v roce 1439 se připomíná jakýsi Hanušnušek z Kel. V roce 1599 se Kly stávají součástí císařského panství Poděbrady, ale v roce 1654 po třicetileté válce je celá obec pustá. V nadcházejícím období byla již jako součást kolínského panství obnovena, a v roce 1777 došlo k rozparcelování zdejšího dvora na několik menších usedlostí. Součástí kolínského panství zůstal Vítězov až do zrušení  patrimoniální správy v roce 1848.

Původ názvu

Původní název vesnice byl Kel (Kly), což je nejspíše odvozeno od staroslovanského slova "kel", znamenající obilný klíček a v přeneseném slova významu pak i zvířecí zuby (např. sloní kly). Podle Antonína Profouse ale název lze vykládat také jako ves Klů, tedy Klovy rodiny. V roce 1777 byla obec na paměť vítězné bitvy nad Prusy přejmenována na Siegfeld (doslova "vítězné pole"), připomíná se ještě v roce 1843, v roce 1904 se již označuje počeštěným názvem Vítězov.

Administrativní údaje

Vítězov je dnes administrativní součástí obce Velim, jeho vlastní katastrální území činí 3,16 km².

Související cestopisy / reportáže

Mapa

Poloha

Vítězov leží 6 kilometrů severozápadně od Kolína v nadmořské výšce 211 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK