Cesty a památky

Kolínsko » Chocenice

Chocenice
Chocenice - náves (2015)

Ves Chocenice se připomíná poprvé v roce 1295, kdy zde měl majetek Tas z Chocenic, doložený jako svědek při vyměřování hranic Rataji nad Sázavou. V průběhu 14. a 15. století je písemnými prameny doloženo ještě několik majitelů Chocenic, kteří užívali přídomku podle této vsi (např. na počátku 15. století Vaněk z Chocenic). Koncem 15. století byla ves v držení Mikuláše Trčky z Lípy, hejtmana Kouřimského kraje, a v roce 1523 náležely Bohuslavu z Dobročovic. Horňáteckým z Dobročovic patřily Chocenice až do roku 1624, kdy získal statek od Alžběty Přebozské, rozené Horňátecké, Karel Eusebius Mracký, majitel Svojšic. V roce 1642 byla ves vydrancována Švédy. V roce 1646 prodala Anna Čakovská pustou ves Chocenice Dorotě Portové, rozené Frankengrünerové z Keinoberku. Nová majitelka ves obnovila, ale její syn Bernard Jindřich Porta z Portu prodal v roce 1657 Chocenice Antonínu Augustinovi Binago; v letech 1671 – 1701 držela Chocenice Cecilie Binago, rozená Chiesa. V roce 1713 koupil Chocenice v dražbě Václav Norbert Oktavián Kinský, jeho syn Štěpán Vilém Kinský je v roce 1729 prodal hraběti Filipovi ze Šternberka, který je připojil ke svému cerhenickému statku. Jeho součástí byly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Chocenice jsou zastávkou č. 13 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Václav Špringl (* 14. 9. 1872 Chocenice - † ? po roce 1953) - po vyučení ševcem se vypracoval na významného regionálního politika, na počátku 20. století byl vůdčí osobností kolínské organizace sociální demokracie. Dne 28. června 1919 byl zvolen prvním starostou města Kolína v nové Československé republice.

Administrativní údaje

Chocenice jsou dnes administrativní součástí obce Břežany I, jejich vlastní katastrální území činí 3,08 km2.

Fotogalerie

Chocenice - pohled od východu (2008)Chocenice - tajuplná místa Podlipanska (2008)

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK