Cesty a památky

Kolínsko » Chocenice » zámek (zaniklý)

zámek (zaniklý)

Chocenice, Zámky, Zámky zaniklé

Tvrz se v Chocenicích poprvé připomíná až v roce 1545, kdy tehdejší majitelé Chocenic Jan a Jiří Horňátečtí z Dobročovic vkládali svůj majetek do obnovených desk zemských. K chocenickému statku tehdy kromě tvrze, dvora a vsi Chocenic náležela jen jedna ves. Kdy tvrz vznikla, nelze jednoznačně určit. Stála v sousedství gotického kostelíka sv. Anny, který snad sloužil jako její kaple. Horňáteckým z Dobročovic náležela chocenická tvrz až do roku 1624, kdy ji od Alžběty Přebozské, rozené Horňátecké, koupil Karel Eusebius Mracký, majitel Svojšic. Ten ji v roce 1636 prodal Anně Čakovské, rozené Březské, za které byla tvrz spolu se vsí vydrancována v roce 1642 Švédy. V roce 1646 prodala Anna Čakovská pustou tvrz Dorotě Portové, rozené Frankengrünerové z Keinoberku. Nová majitelka opravila tvrz, ale její syn Bernard Jindřich Porta z Portu ji v roce 1657 prodal Antonínu Augustinovi Binagovi.

Nový majitel nebo jeho syn Václav Binago přistoupil k přestavbě tvrze v barokní zámek. Ještě před dokončením přestavby však Václav Binago Chocenice zadlužil, a proto byly v roce 1713 prodány ve veřejné dražbě. Tehdy byl také sestaven podrobný inventář zámku, z něhož je patrné, že to byla jednopatrová kamenná budova, na západní straně směrem ke kostelíku ještě nedostavěná. V přízemí zámku bylo kolem průjezdu 10 místností, sloužících jako hospodářské příslušenství (kuchyň, sklepy, spíž apod.). Vlastní obydlí majitele bylo v prvním patře s rozsáhlou ústřední síní, kolem níž bylo 13 obytných místností. Část místností nebyla ještě dostavěna. Z jedné z nich vedl vchod na kůr kostelíka sv. Anny, který byl současně barokně přestavován na zámeckou kapli.

V dražbě koupil Chocenice hlavní věřitel Binagů, Václav Norbert Oktavián Kinský. Jeho syn Štěpán Vilém Kinský prodal v roce 1729 zámek, dvůr a ves Chocenice s dalšími dvěma vesnicemi hraběti Filipovi ze Šternberka, který je připojil ke svému cerhenickému statku. V roce 1757 koupil Cerhenice i s chocenickým zámkem Filip Krakovský z Kolovrat pro císařovnu Marii Terezii jako nadaci pro nově zřizovaný Ústav šlechtičen na Hradčanech.

Po roce 1713 tak přestal chocenický zámek sloužit jako sídlo vrchnosti a používal se jen jako obydlí hospodářských úředníků a skladiště. V roce 1778 pak byl zámek zcela opuštěn, v polovině 19. století z něho stála ještě část obvodových zdí a vstupní brána. V letech 1850 – 81 byly zbytky zámku použity pro stavbu školní budovy. Po roce 1975 byl charakter bývalého zámku zcela setřen přestavbami pro obytné účely, což zcela dokonala oprava v roce 2003. Zámek tak dnes připomíná pouze kaple sv. Anny, která přiléhá k dnešní budově, u níž je zcela setřen jakýkoliv historický původ.

Fotogalerie

Chocenice - bývalý zámek (2007)Chocenice - bývalý zámek, západní průčelí (2007)Chocenice - bývalý zámek, schodiště (2019)Chocenice - bývalý zámek, chodba v přízemí (2019)

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Bývalý zámek stojí v centru Chocenic.

GPS: 50°1'45.710"N, 15°5'45.100"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK