Cesty a památky

Kolínsko » Blinka

Blinka

Obec je poprvé doložena v roce 1360, kdy se bratři Pavel a Václav z Jenštejna zavázali platit plaňanskému faráři daň ze svých dvorů v obci Blýn. V roce 1402 se potom vzpomíná jako majitel vsi Petr z Blinky (Petri de Blinie), ale přesné majetkové poměry v obci nejsou blíže známé, tento zeman se připomíná i v roce 1414. V roce 1513 koupilo město Kutná Hora v Blince dvůr od Mikuláše z Práchňan, v roce 1654 se ale jako jeho majitelé uvádějí Jakub Dvořák a Linhart Malej. V roce 1654 se v Blince uvádí 5 domů a 20 obyvatel. V roce 1698 umírá majitel dvora Jindřich Felix Mírek z Blinky (pochován je v Plaňanech) a jako dědictví po něm získává majetek v roce 1703 rytíř Vilém Felner z Feldeku, připomínaný se svou manželkou Annou Marií. V roce 1725 se majitelkou dvora a vsi stala Rozálie Mladotová ze Solopysk, od jejího syna Jana Václava Mladoty ze Solopysk statek v roce 1755 koupil hrabě Filip Nerius (Neri) Krakowský z Kolowrat.  

Dne 18. června 1757 nemohly obec minout události spojené s bitvou u Kolína, kdy se o Blinku opíralo pravé křídlo sestavy Prusů a jižně od obce zaujímal postavení jeden z jejich jezdeckých pluků, vedených generálmajorem Philippem von Schönaich. Ten těsně po 17. hodině napadl rakouský oddíl generálmajora Becka, tvořený pluky husarů, hraničů i řadovými pěšáky, který přes Blinku postupoval ve směru od Hradenína ke Křečhoři. Jejich útok však odrazila a spolubojovníky tak zachránila blesková akce eskadrony hessensko-darmstadtských dragounů pod vedením podmaršálka Filipa Kolowrat Krakowského, syna majitele Blinky. Ten byl ovšem během akce smrtelně zraněn a jeho otec pak nechal dle tradice na místě jeho skonu během transportu do lazaretu v Lošanech postavit boží muka, a aby byl tomu místu co nejblíže, zakoupil v roce 1759 sousední panství a zámek v Radovesnicích, ke kterým Blinku připojil. Část dvora v roce 1765 patřila ke kosteleckému panství, v roce 1775 pak celý statek vlastnil kutnohorský radní Aufenfeld. Od něho Blinku koupil v roce 1788 František Čapek a v letech 1805-88 byl dvůr v majetku rodiny Růžkových. V roce 1900 měla Blinka již 23 domy a 192 obyvatele.

Významnými roky byl rok 1930, kdy byla obec elektrifikována, a rok 1946, kdy 12 rodin Blinku opouští a odchází dosídlovat české pohraničí, čímž se výrazně snížil počet obyvatel. Přestože v roce 1950 bylo založeno v obci na zabraném statku místní JZD, postupnému úpadku to nedokázalo zabránit. Do roku 1960 byla Blinka samostatnou obcí okresu Kolín, v  letech 1960-64 byla přiřazena pod místní národní výbor (MNV) Poboří a v roce 1964 se stala součásrtí nově vzniklé "střediskové obce" Plaňany, jejichž součástí je dodnes.

Blinka je zastávkou č. 12 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Původ názvu

Obec se původně jmenovala Blýn, později postupně Plyna, Blina a nokonec Blinka. Je tedy pravděpodobné, že její název se vyvinul od jména rostliny blín (černý), který zde v okolí rostl.

Administrativní údaje

Od roku 1964 je Blinka součástí městyse Plaňany, její vlastní katastrální území činí 1,91 km².

Fotogalerie

Tajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.planany.eu

Mapa

Poloha

Blinka leží 10 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 223 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK