Cesty a památky

Kolínsko » Žabonosy

Žabonosy
Znak obce

Počátky vesnice sahají již do období raného středověku, což dokládají nejstarší stavební fáze kostela sv. Václava, kladené do počátku 11. století. Nejstarší písemné prameny se však zachovaly až z vrcholného středověku, kdy se poprvé připomínají v roce 1352 v soupisech papežského desátku. Další zmínka je z roku 1357 v zápise Libri confirmationum o podání faráře k místnímu kostelu sv. Václava. V tomto zápise se mimo jiné píše o patronech místního kostela Václavu Bohunkovi a Petrovi ze Žabonos, kteří jsou prvními doloženými vlastníky obce. Dne 17. září 1380 podali Jan z Jenštejna, arcibiskup Pražský spolu se svými bratry Martinem, Pavlem a Václavem nového faráře k místnímu kostelu, z toho lze vyvodit, že v té době byli vlastníky obce páni z Jenštejna, naposledy se připomíná v roce 1392 Pavel z Jenštejna. Na počátku 15. století vlastnil Žabonosy Mikuláš Pýšek z Hradenína, sídlící na tvrzi v sousední obci, a jelikož téměř po celé 15. století zprávy o Žabonosech mlčí, dá se předpokládat, že byly v té době součástí Hradenína. Další zmínka se objevuje až v roce 1482, kdy král Vladislav II., prodal Žabonosy Bohuši Kdulíncovi z Ostromíře, a v roce 1489, kdy prodal Mikeš ze Zásmuk svůj podíl na místním poplužním dvoře svému bratrovi Janu Přebozskému ze Zásmuk. Později se Žabonosy dostaly do držení Kouřimi a ke Ke Kouřimi patřily až do roku 1547, kdy byla spolu s jinými statky konfiskována ve prospěch české královské komory. Král Ferdinand I. v roce 1551 prodal Žabonosy rytíři Kryštofu Skuhrovskému ze Skuhrova, ale již jeho syn Václav Skuhrovský prodal v roce 1567 Žabonosy s dalšími třemi vesnicemi Bohumilu Horňateckému z Dobročovic. Ten ze získaných vsí zřídil samostatný statek s centrem v Žabonosích, kde při nově vybudovaném hospodářském dvoře postavil i tvrz. Horňateckým z Dobročovic patřily Žabonosy až do roku 1635, kdy je po smrti Jana Všebora Horňateckého koupil v dražbě Kašpar Winkelhofer z Englasu. V roce 1652 koupila dvůr, tvrz a ves Žabonosy Kateřina Bertholdová z Uherčic a připojila je ke svému radimském panství, jehož součástí zůstaly až do konce patrimoniální správy po roce 1848.

Od roku 1850 jsou Žabonosy samostatno obcí v okresu Kolín, v roce 1932 zde žilo 521 obyvatel.

Žabonosy jsou zastávkou č. 10 významného regionálního projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po těchto místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska. Informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Dagmar Sedláčková  (* 14. 1. 1931 Žabonosy - † 28. 10. 2008 Praha) - významná česká akademická malířka, ilustrátorka a grafička, kromě knih pro děti i pro dospělé ilustrovala také Čítanku pro 4. ročník zvláštní školy.

Původ názvu

V průběhu historie se název obce vyvíjel a tak se objevuje v těchto tvarech: Zabonos (1357), Zabonoss (1352-67), Zabnoss (1369-85), Sabnoss (1399 – 1405), v Zabonossiech (1384), in Zabonos (1409), v Žabonosích (1490), w Ziabonosych (1547, 1613), Ziabonosy (1613), Zabonosy (1654), Žabonosy (od roku 1788). Název obce se odvozuje od toho, že je to ves lidí žáby nosící nebo prodávající a připouští se i výklad, že jde o ves lidí s žabími nosy.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 25. listopadu 2003 usnesením č. 31 schválen znak a prapor obce.

Autorem návrhu je heraldik Jan Tejkal. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, na kterém je červeno-modré pole odděleno stříbrným cimbuřím (znak pánů z Poděhus) s pěti zuby (pět částí obce). V horním modrém poli je červeno-bílá růže (znak Trautmannsdorfů) se dvěma obilnými zlatými klasy (zemědělství) po stranách. V dolním červeném poli je zlatý sud (původ názvu obce).

Administrativní údaje

Žabonosy jsou dnes samostatnou obcí, jejich katastrální výměra činí 3,1 km² a žije zde 236 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Žabonosy od jihovýchodu (2008)Tajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.obec-zabonosy.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK