Cesty a památky

Kolínsko » Žabonosy » márnice

márnice
*

Žabonosy, Funerálie, Kostnice a márnice

Obdélná barokní márnice, vzniklá v roce 1832 přestavbou bývalé kostnice z doby kolem roku 1720. Opravena byla v roce 2014.

Dnes je po opravě márnice prázdná, dle dochovaných záznamů v ní byl dříve uložený zbytek údajně románské křtitelnice, část renesančního náhrobníku Kateřiny Ostrovské ze Skály z roku 1531 a rokoková soška Krista z kazatelny z pol. 18. století. Osud těchto věcí mi není znám.

Prohlášení za památku

Márnice byla spolu s kostelem sv. Václava, ohradní zdí, litinovým křížem a kamenným schodištěm zapsána 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 40018/2–887.

Fotogalerie

Žabonosy - márnice od jihozápadu (2016)Žabonosy - márnice od západu (2016)Žabonosy - márnice, interiér (2016)Žabonosy - márnice ze hřbitova od východu před opravou (2009)

Mapa

Poloha

Márnice stojí před západním průčelím kostela sv. Václava, zapojená do ohradní zdi.

GPS: 50°2'8.340"N, 15°1'30.680"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK