Cesty a památky

Kolínsko » Žabonosy » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Žabonosy, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy, Pohřebiště

1. nálezy z pozdní doby bronzové (štítarská kultura)

V roce 1937 byly při archeologickém výzkumu uvnitř kostela odkryty Vojtěchem Budavárym tři žárové hroby z období štítarské kultury z doby cca 800 let př. n. l. 

2. nálezy z keltské doby (doba laténská)

Z území obce pochází několik archeologických nálezů z keltské doby, učiněné v letech 1932-36 Františkem Dvořákem:

  • kostrový hrob s železným kopím snad z 3. století př. n. l. (na pozemku p. Kozáka); nález je ztracený,
  • nedaleko knížecího dvora byl objeven kostrový hrob (?) z jehož výbavy se zachovala záponka řetězu a 3 bronzové kroužky z 3. století př. n. l.; nález je uložen v Národním muzeu v Praze,
  • v bývalé pískovně byly zachyceny stopy sídliště (vše zničeno), z kterého se v kolínském muzeu nacházejí dva zlomky keramiky z období 250 - 10 př. n. l.

3. raně středověké pohřebiště

V roce 1893 odkryl Jan Waněk východně od kostela (a domnělého hradiště) na druhé straně silnice Žabonosy - Přebozy rozsáhlé kostrové pohřebiště s více než 100 hroby, v nichž byli zemřelí pokládáni hlavou k západu. Hroby obsahovaly pouze malé množství milodarů, především keramické nádoby, bronzové esovité záušnice, prsteny či drobné železné předměty (zbytky ostruhy?). Podle nálezů lze pohřebiště datovat do 11. a počátku 12. století. 

4. vrcholně středověké a novověké pohřebiště

V rámci archeologického výzkumu v areálu kostela v letech 2009-10 byla prozkoumána hřbitovní vrstva (celkem 91 hrobů) datovaná podle nálezů do 11. – 19. století, odkryto několik pohřbů pod neopracovanými kamennými deskami (11. – 14. stol.), v hrobě označeném číslem č. 65 byly nalezeny pérové, tzv. ovčácké nůžky z 12. století – jedná se v Čechách o třetí podobný nález (dosud pouze Pražský hrad a Netolice), mohou značit „pastýře“ = významnou církevní osobu.

Fotogalerie

Žabonosy - archeologické nálezy, ovčácké nůžky z hrobu č. 65 (kresba V. Uramová)

Zdroj informací

Lutovský M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 378. Vydalo nakladatelství Libri 2001.

Valentová J.: Osídlení Kouřimska v době laténské. Archeologie ve Středních Čechách 10. 2006.

Hendrychová S., Frolík J.: Kostel s. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky. Archaeologia historica, str. 229 - 240. 2016.

Mapa

Poloha

GPS: 50°2'3.092"N, 15°1'34.573"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK