Cesty a památky

Kolínsko » Klášterní Skalice

Klášterní Skalice
Znak obce

droj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/klasterni-skalice-je-karlovskym-mistem-20170321.htmlPrvní písemná zmínka o obci pochází z listiny vydané 18. března 1345, která zmiňuje v té době již zemřelého Adlotha ze Skalice, což byl nejspíše kouřimský měšťan, který sídlil na nějakém svém dvorci v dnešní Klášterní Skalici. Šlo o spor, v němž kouřimský farář Vít zpochybnil právo řečeného Adlotha být pochován jako laik na klášterní půdě v kostele sv. Martina cisterciáckého proboštví v Kouřimi. V pozadí sporu byly pochopitelně peníze, protože kdyby byl pohřben v kostele sv. Štěpána, měla by z toho farnost zajímavý příjem. V roce 1350 byl držitelem Skalice Jan Levl a v tom roce byla vesnice, zřejmě na jeho žádost, osvobozena od placení kouřimského šosu (zvláštní daně například za ochranu). Na významu nabyla obec po založení kláštera v roce 1357, kdy se dostala do majetku sedleckých cisterciáků. V polovině 15. století ji pak král Jiří z Poděbrad řádu odebral a věnoval Janovi z Vojslavic, kterého vystřídal Vilém Zub z Landštejna. Ten v roce 1481 Skalici znovu postoupil sedleckým cisterciákům a v jejich majetku pak zůstala až do zrušení kláštera v roce 1793. Následně připadla náboženskému fondu, od kterého ji v roce 1819 koupil Jiří Dörfel a učinil centrem malého panství. V roce 1872 získal zdejší dvůr kníže Jan II. z Lichtenštejna a připojil ho k velkostatku Radim. Po první pozemkové reformě v roce 1919 vznikl na radimském velkostatku zbytkový statek, dvůr v Klášterní Skalici nakonec prodal v roce 1923 československému státu. Od roku 1990 je Klášterní Skalice samostatnou obci a pracuje zde obnovený obecní úřad.

Klášterní Skalice je součástí projektu tzv. Karlovských míst, realizovaných spolkem Otec vlasti Karel IV. a zastávkou č. 5 projektu Tajuplná místa Podlipanska, které organizuje MAS Podlipansko, o.p.s. Pro zájemce o putování po místech opředených tajemstvím a pověstmi je vydán kapesní průvodce, který zdarma získáte na informačních místech Podlipanska, informační tabule jsme doplnili fotografiemi z našeho archivu.

Osobnosti

Ota Kraus (* 7. 9. 1909 Klášterní Skalice - † 10. 7. 2001 Praha) - novinář, zapojený za 2. světové války do odboje, v roce 1940 zatčen a vězněn v Praze, Terezíně, Dachau, Auschwitz-Birkenau a dalších koncentračních táborech, po válce pracoval jako redaktor, je autorem knih a článků s tématem holocaustu, otec spisovatele Ivana Krause a herce Jana Krause.

Josef Jirák (* 30. 11. 1920 Klášterní Skalice - † 18. 2. 1994 Kolín) - původně automechanik, který soukromě studoval malbu u Milana Otáhala a absolvoval konzervatoř výtvarné výchovy v Praze. Proslul jako malíř Týnecka, Sedlčanska a Vlašimska, účastnil se řady výstav doma i v zahraničí.

Zdeněk Krybus (* 21. 8. 1923 Kojetín - † 3. 1. 2007 Klášterní Skalice) - sochař a výtvarný pedagog, docent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, od roku 1976 se věnoval pouze sochařství, tvořil ze sádry, bronzu a kamene.

Původ názvu

Název obce je odvozen od skal, které vystupují okolo břehů Kouřimky a byly zdrojem stavebního materiálu. Tvar názvu se od středověku výrazně nezměnil, uvádí se jako Scalicz (1345), Skalicz (1357), Skalice (1421), Skalicze (1654), Klášterská Skalice (1844), Skalice Klášterní (1866), Klášterní Skalice (od roku 1921). Místně se používá lidový název Kláštyrek (jedeme do Kláštyrku).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 21. září 2005 usnesením č. 60 schválen znak a prapor obce. Znak tvoří modrtý štít, ve kterém je stříbrná, zlatě zdobená mitra s vlajícími fimbriemi do krajů štítu přes které jsu položeny dvě zlaté odvrácené a odkloněné berly se stříbrnými, do stran vlajícími látkovými sudarii (odkaz na biskupa Dětřicha), spojující se ve zlaté lilii (znak cisterciáků) ve spodní části znaku. Vlajku tvoří modrý list, uprostřed kterého je bílá, žlutě zdobená mitra s vodorovně položenými bílými fimbriemi, pod mitrou je žlutá lilie, z které vyrůstají do stran odvrácené a odkloněné žluté berly s bílými sudarii.

Administrativní údaje

Klášterní Skalice je dnes samostatnou obcí, jejích součástí jedvůr Zárybník. Katastrální výměra činí 3,33 km² a žije zde 128 stálých obyvatel (1. ledna 2021).

Fotogalerie

Klášterní Skalice - mapa dokumentovaných památekTajuplná místa Podlipanska (2008)

Odkaz

www.klasterniskalice.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK