Cesty a památky

Kolínsko » Klášterní Skalice » socha sv. Anny

socha sv. Anny
*

Klášterní Skalice, Sochy a sousoší

Barokní socha z doby kolem roku 1750 od neznámého autora, která tvoří konec levého ramene pomyslného kříže rozestavění soch v okolí Klášterní Skalice. Svatá Anna je zobrazena v dobově oblíbené podobě "samotřetí", tj. ve společnosti své dcery Panny Marie a vnuka Ježíše Krista. Socha byla zběžně opravena v 80. letech 20. století a důkladně restaurována v roce 2020 akademickým sochařem Jarmilem Plachým.

Dílo je vytvořeno ze světlého mušlového kutnohorského vápence o výšce 3,6 metru. Na čtvercovém stupni stojí vysoký podstavec, tvořený konkávně prohnutým soklem, ukončeným na obou koncích volutami, mezi kterými je na přední straně rostlinný ornament, na zadní straně rytý rám. Sokl vrcholí mohutnou římsou, která nese nízký, zužující se podnož, nahoře obloukem vroubený. Na něm stojí socha sv. Anny v mírném kontrapostu s rouškou na hlavě a zahalená do bohatě řaseného, rozevlátého roucha, které vytváří ze všech stran zajímavé efekty. Na pravé ruce, pokrčené v lokti, drží malého Ježíše Krista, ke kterému sklání hlavu. K jejímu levému boku se tiskne Panna Marie v bohatě zřaseném rouchu, se zdviženou hlavou, na které má světice položenou levou ruku. Nad hlavou měla socha původně pozlacenou svatozář na tyčce. Socha byla původně barevně polychromovaná, dochovaly se na ní zbytky červené a okrové barvy.

Soubor barokních soch v těsném okolí Klášterní Skalice je unikátně dochovaným dokladem uplatnění barokní symboliky v krajině. Postavy světců a boží muka tvoří ramena pomyslného latinského kříže, v jehož středu se, pod dohledem nebeských ochránců, nachází (bývalý) klášter.

Prohlášení za památku

Socha sv. Anny byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 46076/2–734.

Fotogalerie

Klášterní Skalice - socha sv. Anny (2017)Klášterní Skalice - socha sv. Anny od jihu (2017)Klášterní Skalice - socha sv. Anny, detail (2017)Klášterní Skalice - socha sv. Anny (2006)

Mapa

Poloha

Socha stojí cca 400 metrů za vsí na levém břehu silnice do Bošic.

GPS: 50°1'8.991"N, 14°59'3.521"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK