Cesty a památky

Kolínsko » Klášterní Skalice » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
*

Klášterní Skalice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z doby kolem roku 1750 od neznámého autora.

Dílo je zhotovené ze silně vápnitého pískovce o celkové výšce přes 4 metry. Tvoří ho dvoustupňový základ, na kterém stojí ojedinělý hranolový sokl dole se sraženými hranami, přecházející v horní části do tvaru pěticípé hvězdy a ukončený pěticípou římsovou hlavicí. Na ní je nízký čtvercový podstavec, nesoucí vlastní sochu světce oděnou do dlouhého šatu, zobrazenou v mírném kontrapostu s vysunutou špičkou pravé nohy. Oběma rukama drží na hrudi šikmo položený velký plochý kříž s korpusem Krista a tabulkou s nápisem INRI, na který hledí. Na hlavě nemá světec tradiční biret, nad hlavou je zlacená svatozář, vyzdobená na paprscích zespoda pěti pěticípými hvězdami. Na soše jsou málo zřetelné zbytky modré polychromie.

Soubor barokních soch v těsném okolí Klášterní Skalice je unikátně dochovaným dokladem uplatnění barokní symboliky v krajině. Postavy světců a boží muka tvoří ramena pomyslného latinského kříže, v jehož středu se, pod dohledem nebeských ochránců, nachází (bývalý) klášter.

Prohlášení za památku

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 30261/2–734.

Fotogalerie

Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého (2019)Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého, celek (2019)Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého, detail sochy světce (2019)Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého, detail podstavce (2019)Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého před opravou (2007)Klášterní Skalice - socha sv. Jana Nepomuckého, detail před opravou (2007)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Socha stojí v obci za klášterem při silnici do Bošic v místě křížení stran pomyslného kříže mezi sochami v okolí Klášterní Skalice.

GPS: 50°1'20.002"N, 14°59'11.533"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK