Cesty a památky

Kolínsko » Klášterní Skalice » socha Panny Marie

socha Panny Marie
*

Klášterní Skalice, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha z doby kolem roku 1750 od neznámého autora. V letech 2011–12 byla silně poškozená socha restaurována akademickým sochařem Jarmilem Plachým.

Dílo je zhotovené z kutnohorského vápnitého hrubozrnného pískovce žluté barvy. Tvoří ho obdélný dvoustupňový základ (do rekonstrukce v roce 2012 vysoký sokl z lomového kamene), na kterém stojí vysoký obdélný sokl, ukončený profilovanou římsovou hlavicí (do rekonstrukce v roce 2012 byla hlavice chybně ve spodní části soklu). Na třech stranách je sokl opatřen rytými zrcadlovými rámy se zcela nečitelnými nápisy. Na hlavici je postaven profilovaný podstavec, nesoucí štíhlou, esovitě prohnutou postavu Panny Marie, držící na pravé ruce sedící postavu malého Krista. Matka hledí láskyplně na své dítě, takže socha působí i přes své značné poškození lehkým a vznosným dojmem.

Soubor barokních soch v těsném okolí Klášterní Skalice je unikátně dochovaným dokladem uplatnění barokní symboliky v krajině. Postavy světců a boží muka tvoří ramena pomyslného latinského kříže, v jehož středu se, pod dohledem nebeských ochránců, nachází (bývalý) klášter.

 

Prohlášení za památku

Socha Panny Marie je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 15059/2–734.

Fotogalerie

Klášterní Skalice - socha Panny Marie, celkový pohled (7. 7. 2012)Klášterní Skalice - socha Panny Marie, pohled od jihozápadu (7. 7. 2012)Klášterní Skalice - socha Panny Marie před konzervováním (2007)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Mapa

Poloha

Socha stojí v bývalé klášterní vinici při silnici k Třebovli a tvoří vrchol hlavního břevna pomyslného kříže mezi sochami v okolí Klášterní Skalice.

GPS: 50°1'24.813"N, 14°58'49.057"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK