Cesty a památky

Kolínsko » Přebozy

Přebozy
Znak obcí Přebozy a Zalešany

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy byly v majetku zemana Oldřicha z Bošic. Další zmínka pak pochází až z roku 1437, kdy byly v majetku Jana Přebozského ze Zásmuk, který se také v roce 1440 zúčastnil Čáslavského sněmu. V roce 1448 se mezi vojáky Jiřího z Poděbrad vzpomíná jakýsi Hroch z Přeboz. V roce 1498 zdědil ves Mikuláš Přebozský ze Zásmuk, který ji vlastnil až do roku 1540, kdy přešla na jeho syna Zikmunda Přebozského. Ten zemřel v roce 1570 a ves na krátko vlastnil Jiřík Přebozský, který však záhy umírá. V roce 1572 spravoval Přebozy jako poručník Boleslav Hanykéř ze Semína, v roce 1582 přešly do rukou Mikuláše Přebozského, který byl po své smrti v roce 1612 pohřben v kostele sv. Václava v Žabonosech. Majetku se ujala jeho vdova Kateřina z Šanova, která v roce 1614 Přebozy prodala Jiřímu Mírkovi ze Solopysk a ten je připojil k plaňanskému panství. S ním se Přebozy dostaly v roce 1624 do rukou Lichtenštejnů a v roce 1716 byly připojeny k panství Kostelec nad Černými lesy. Jeho součástí zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V roce 1932 žilo v Přebozech ještě 263 obyvatel, aktuálně je zde 28 čísel popisných a 53 obyvatel.

Původ názvu

Původ názvu obce je nejspíše odvozen od křestního jména Přebud. V místním podání se traduje, že název je odvozen os slova "převozy" (ovšem není zřejmé, přes jaký tok by se zde převáželo, obcí protéká pouze malý potok Bečvárka). Tvar názvu se od první zmínky výrazně nezměnil, liší se pouze v závislosti na gramatické zdatnosti písaře a uvádí se jako Prziebozi (1318), Przieborz (1384), Przieboz (1397), Prziewoz (1453), Příboz (1457), Přebozi (1459), Přeboř (1526), Przebozi (1612), Pržebozy (1624) a nakonec Przebozy (1654). Od té doby se pouze změnil zápis písmene rz - ř.

Administrativní údaje

Převozy jsou administrativní součástí obce Zalešany, jejich vlastní katastrální území činí 3,007 km².

Fotogalerie

Přebozy - pohled od Žabonos (2008)Přebozy - rybník v centru obce (2009)Přebozy - zástavba v centru obce (2009)

Odkaz

www.zalesany.eu

Mapa

Poloha

Přebozy leží v údolí Bečvárky, 12,5 kilometru západně od Kolína v nadmořské výšce 245 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK