Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice

Svojšice
Svojšice (2020)

Obec Svojšice se vzpomíná v 11. století, kdy byla knížetem Oldřichem darována klášteru Ostrov u Davle. V roce 1241 se uvádí Milota ze Svojšic, který se ještě v roce 1265 jmenuje jako svědek spolu s jinými okolními zemany. V roce 1360 náleželo podací právo ke zdejšímu kostelu Kunatovi Dětřichovi a Bohuňkovi ze Svojšic, duchovní část obce patřila Janu ze Střímelic, místosudímu Českého království, který obýval hrad v Hradových Střimelicích. Zemané s přídomkem ze Svojšic se zde vzpomínají až do poloviny 15. století, v roce 1464 je uveden rytíř Pavel Sekretář z Kostelce a na Svojšicích. Od roku 1481 sídlil v na Svojšicích Jindřich Amcha z Borovnice, jehož syn Václav Amcha byl v letech 1530-33 hejtmanem Kouřimského kraje. V rodě Amchů zůstaly Svojšice až do roku 1546, kdy Arnošt Amcha z Borovnice prodal celé panství Hynku Krabicovi z Veitmile. Ten již v následujícím roce vše prodal Václavu Pařízkovi z Pařízků, který v roce 1552 prodal rozšířený majetek Diviši Hostačovskému z Petrovic. V roce 1557 koupil svojšický statek Jan mladší z Valdštejna, nejvyšší sudí a komorník. Jeho syn Adam mladší z Valdštejna prodal v roce 1606 Svojšice Karlu Mrackému z Dubé, který se v roce 1617 stal členem sboru místodržících Českého království, jemuž však pro účast na stavovském povstání svojšický statek v roce 1622 zkonfiskován. Královská komora prodala Svojšice ještě v témž roce Václavovi Vchynskému z Vchynic, ale již v roce 1624 jej získal vnuk Karla Mrackého – Karel Eusebius Mracký, který zahájil násilnou rekatolizaci panství. Bezohledný postup protireformační komise vyvolal v roce 1626 ve Svojšících povstání poddaných, kteří vyplenili zdejší tvrz a kostel. Po roce 1626 byly Svojšice ještě opakovaně vydrancovány vojskem, což dovršilo dílo zkázy. V roce 1638 prodal Karel Eusebius Mracký zpustlou tvrz s vypáleným dvorem a vsí Svojšicemi a dalšími třemi vesnicemi Anně Kamile z Enkenfurtu. Za ní byla zahájena obnova vsi a celého panství, které prodala v roce 1677 Michalu Osvaldovi z Thunů. Jeho dcera Eleonora Barbora prodala v roce 1718 Svojšice hraběnce Barboře Věžníkové, a ty se potom přes Jana z Kaiserštejna dostaly 21. dubna 1738 do majetku hraběte Michaela Jana z Althannů.

V červnu roku 1757 se Svojšicím nevyhnuly události spojené s bitvou u Kolína. Dva dny po bitvě se 20. června na polích u Svojšic seřadila celá vítězná habsburská armáda k velkolepé oslavě vítězství, za zpěvu ambrosiánských chvalozpěvů (Te Deum) a trojnásobné salvě ze všech hlavní, včetně 142 děl. Další den, 21. června, pak byl v místním kostele sv. Václava pohřben polní podmaršálek Adolf von Lützow und Goldenbach, která v bitvě padl. Velice zajímavou památkou na bitvu u Kolína je obraz Apoteózy sv. Václava z roku 1773 od Václava Prokopa Kramolína, umístěný původně na hlavním oltáři místního kostela, dnes ve sbírkách Regionálního muzea Kolín. Ve spodní části obrazu je nejstarší známé vyobrazení bitvy, vlevo je silueta Kolína, uprostřed kostel v Křečhoři, vpravo pak Svojšice.

Přestože se Althanové velmi zasloužili o rozvoj Svojšic, na přelomu července a srpna roku 1775 se jim nevyhly selské nepokoje, které zasáhly Kouřimský a část Čáslavského kraje. V majetku Althanů pak zůstaly Svojšice až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, od roku 1850 jsou jako samostatná obec součástí okresu Kolín. Svojšický velkostatek pak Althanové vlastnili až do roku 1923.

Osobnosti

Josef Krejčík (* 1. 3. 1855 Svojšice - † 6. 2. 1913 Praha) - řezbářský mistr, autor velkého množství kostelních soch a oltářů, pracoval jako redaktor Hlasů řemeslnických a byl členem obchodní a řemeslnické komory, v letech 1895-1913 pak zemským poslancem za stranu svobodomyslnou.

Václav Voskovec (* 5. 1. 1864 Svojšice - † 24. 4. 1945 Praha) - vojenský kapelník carské gardy v Rusku, později kapelník čs. legií v Rusku, s nimiž se jako legionář vrátil do vlasti. Byl otcem Jiřího Voskovce.

Bedřich Wachsmann (* 8. 9. 1871 Svojšice - † 29. 1. 1944 Praha) - akademický malíř a grafik, výtvarný pedagog, žák prof. Františka Ženíška, profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze a spoluzakladatel Spolku výtvarných umělců Mánes.

František Votava (* 1. 12. 1887 Svojšice - † 25. 8. 1967 Svojšice) - malíř, který se věnoval krajinomalbě, vystavoval v Praze a na výstavách malířské školy Masarykova lidovýchovného ústavu, jako dramatik je autorem hry Pokuta.

Původ názvu

Původ názvu obce je odvozen od osobního jména Svojka, tedy ves lidí Svojkových. Tvar názvu se od první zmínky výrazně nezměnil, liší se pouze v závislosti na gramatické zdatnosti písaře a uvádí se jako Zwoysich (1241), Swoysicz (1352), Swoyssicz (1405) a velmi záhy se objevil i dnes užívaný tvar Svojšice (1615).

Administrativní údaje

Svojšice jsou dnes samostatnou obcí, jejích součástí jsou obce Bošice, Nová Ves III a samoty Hoštice a Votelež. Katastrální výměra činí 9,82 km² a žije zde 557 stálých obyvatel (1. ledna 2020).

Fotogalerie

Svojšice - pohled na obec (2020)Svojšice - pohled na obec v zimě (2021)Svojšice - panorama obce (1913)

Odkaz

www.svojsiceukolina.cz

Mapa

Poloha

Svojšice leží v údolí Bečvárky, 12 kilometrů západně od Kolína v nadmořské výšce 275 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK