Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
**

Svojšice, Sochy a sousoší

Pískovcová barokní socha z roku 1714 zřejmě od Františka Martina Katterbauera z Kutné Hory, zhotovená na objednávku kněžny Eleonory Barbory Lichtenštejnové z Thunu, tehdejší držitelky panství.

Figura světce stojí na vysokém, poměrně nezvyklém postavci, který se sestává ze soklu a hranolového sloupku, završeného odstupněnou římsovou hlavicí, na kterou navazuje vlastní sokl sochy, tvořený shlukem oblaků s páskou s letopočtem 1714. Vlastní socha znázorňuje sv. Jana Nepomuckého v tradičním rouchu i postoji, který v rukou svírá rozměrný krucifix s Kristem. Dynamický ráz dílu dodává rozevlátá drapérie církevního roucha (rochety), zvlněného ve výrazných esovitých záhybech. Povrch sochy pokrývá původní barokní polychromie se zlacením. Celé dílo vyniká jemným propracováním a jistou expresivitou.

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Svojšicích patří k nejstarším sochám tohoto světce na Kolínsku (viz ještě starší socha v Zásmukách na Mariánském sloupu a o něco mladší socha v Zásmukách na náměstí) - Jan z Nepomuku byl blahoslaven až 31. května 1721 a svatořečen dokonce až 19. března 1729.

Socha je umístěna ve čtvercové zděné ohrádce, zřejmě původní kašně (?).

Prohlášení za památku

Socha je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 38082/2–861.

Fotogalerie

Celkový pohled (2009)Socha sv. Jana Nepomuckého (2009)Detail (2009)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Mapa

Poloha

Socha stojí v centru obce před zámkem.

GPS: 50°0'8.905"N, 15°2'31.491"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK