Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » socha sv. Jana Nepomuckého

socha sv. Jana Nepomuckého
**

Svojšice, Sochy a sousoší

Barokní socha z roku 1714 zhotovená na objednávku kněžny Eleonory Barbory Lichtenštejnové z Thunu, tehdejší držitelky panství, pravděpodobně kutnohorským sochařem Františkem Martinem Katterbauerem. V 60. letech 20. století byla socha restaurována, včetně obnovy barevné polychromie a zlacení. V roce 2020 sochu i s ohrazením restauroval a konzervoval z iniciativy obce akademický sochař Jarmil Plachý z Prahy. Celková cena činila 204 010 Kč, přičemž část pokryla dotace ve výši 139 220 Kč z dotačního programu Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků.

Socha (vysoká 1,2 metru) včetně podstavce (vysokého 2,6 metru) je zhotovena z mušlového kutnohorského vápence a obehnána je zděným, omítnutým čtvercovým ohrazením (vysokým 0,75 metru), zřejmě pozůstatkem kašny (?), jehož otvor je na severní straně uzavřen kovovými vrátky. Celek je orientován pohledovou čelní stranou k severu.

Uprostřed ohrazení je na podestě, imitující lomové zdivo, umístěn nezvykle vysoký podstavec, tvořený dvěma částmi. Spodní část tvoří hladký hranolový sloupek završený odstupněnou římsovou hlavicí, na kterou dosedá druhá část podstavce, tvořená shlukem oblaků, vynášejících obdélný plint s vytesaným letopočtem 1714. Na něm stojí vlastní socha, znázorňující sv. Jana Nepomuckého v tradičním rouchu i postoji, který v rukou svírá rozměrný krucifix s reliéfem Krista. Dynamický ráz dílu dodává rozevlátá drapérie církevního roucha (rochety), zvlněného ve výrazných esovitých záhybech. Povrch sochy pokrývají zbytky barevné polychromie a zlacení. Celé dílo vyniká jemným propracováním a jistou dávkou expresivity.

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Svojšicích patří k nejstarším sochám tohoto světce na Kolínsku (viz ještě starší socha v Zásmukách na Mariánském sloupu a o něco mladší socha v Zásmukách na náměstí) - Jan z Nepomuku byl blahoslaven až 31. května 1721 a svatořečen dokonce až 19. března 1729.

Prohlášení za památku

Socha je v majetku obce Svojšice, památkově je chráněná od 3. 5. 1958 a v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR je zapsána pod číslem 38082/2–861.

Fotogalerie

Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, pohled od severovýchodu (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, čelní pohled od severu (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, pohled od jihovýchodu (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, pohled od severozápadu (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, datace díla (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého, rekonstrukce (2020)Svojšice - socha sv. Jana Nepomuckého před opravou (2009)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 3. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1980.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 369 - 371. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Socha je umístěna je v centru obce na volném prostranství mezi zámkem, silnicí a rybníkem.

GPS: 50°0'8.905"N, 15°2'31.491"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK