Cesty a památky

Kolínsko » Zásmuky » socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí

socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí
**

Zásmuky, Sochy a sousoší

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého vznikla nákladem hraběte Františka Damiána ze Šternberka a jeho manželky Marie Josefiny z Trautmannsdorfu, což dokládají jejich reliéfní alianční erby, umístěné společně s letopočtem 1717 na přední straně soklu. Podle dalších nápisů na čelní straně soklu byla socha opravena v letech 1760 a 1820. Původně stávala u kláštera na horním okraji města u silnice do Bečvár a na dnešní místo byla přenesena v roce 1841 za Leopolda Mořice ze Šternberka a v roce 1842 znovu posvěcena zásmuckým děkanem. Socha byla v roce 2008 restaurována akademickým sochařem Josefem Pospíšilem z Kutné Hory.

Jedná se o velmi kvalitní dílo, ke kterému se v širším kontextu regionální barokní sochařské tvorby zatím nepodařilo najít přímou analogii. Vlastní figura světce, osazená na vysokém hranolovém soklu s fasetovanými stěnami a výrazně přesahující římsou, stojí na mohutné podnoži, která je sestavena ze stylizovaných oblaků. Stojící postava běžného ikonografického typuje je oblečena do kanovnického roucha bez čapky. V náruči světec oběma rukama svírá krucifix. Velmi pozoruhodný je mohutný objem bohatě zřaseného splývavého šatu, který zakrývá měkce modelovaný široký límec (mozzettu). Ušlechtilá světcova tvář s úzkým nosem a výraznýma očima je prostoupena výrazem zbožné pokory. Povrch sochy pokrývají zbytky původní pestré polychromie.

Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Zásmukách patří k nejstarším sochám tohoto světce na Kolínsku (viz též ještě starší socha na sousedním Mariánském sloupu nebo světcova socha ve Svojšicích) - Jan z Nepomuku byl blahoslaven až 31. května 1721 a svatořečen dokonce až 19. března 1729.

Prohlášení za památku

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33075/2–885.

Fotogalerie

Zásmuky - socha sv. Jana Nepomuckého, celek (2007)Zásmuky - socha sv. Jana Nepomuckého, čelní pohled (2006)Zásmuky - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2006)Zásmuky - socha sv. Jana Nepomuckého, detail (2007)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, Praha 1982.

Rišlink V., Jouza L.: Baroko na Kolínsku I. Regionální muzeum Kolín 2001.

Hoznaeurová L.: Historie Zásmuk. Vydalo něsto Zásmuky 2009.

Mapa

Poloha

Socha stojí v severní části Komenského náměstí.

GPS: 49°57'17.490"N, 15°1'47.927"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK