Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » kostel sv. Václava

kostel sv. Václava
**

Svojšice, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely barokní

Původní gotický kostel je poprvé připomínaný v roce 1352 v registru papežských desátků a částečně se dochoval ve zdivu současné stavby. Raně barokně byl kostel téměř zcela nově vystavěn v roce 1678 za majitele panství Michala Osvalda Thuna, prodloužen a upraven byl rokokově za hraběte Michala Jana Althanna v roce 1773, prokazatelně podle plánu Jana Josefa Wircha. Dne 2. května 1798 udeřil do věže blesk, sjel do kostela a uvnitř způsobil značné škody, které byly odstraněny až při opravě dokončené v roce 1807, v roce 1825 pak byla k západnímu průčelí přistavěna předsíň. V roce 1846 bylo změněno původní šindelové zastřešení za pálené tašky.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, po jehož severní straně je obdélná sakristie s oratoří v patře. Stěny lodě jsou členěny půlkruhově uzavřenými okny, po jižní straně lodi je věž, před západním průčelím předsíň. Západní průčelí vrcholí pozdně barokním štítem s reliéfním erbem hrabat Althannů (břevno s písmenem A), doplněným plastickou nápisovou páskou s textem: A (lthann) A (nno) 1773. Ve štítu předsíně je umístěn memoriální nápis o přestavbě kostela vytesaný na oválné pískovcové desce s devítiřádkovým latinským nápisem: AD MAJOREM DEI OPTIMUS MAXIMUS GLORIAM ET SANCTI MARTYRIS WENCESLAI DUCIS AT PATRONI BOHEMIAE HONOREM HANC ECCLESIAM REAEDIFICAVIT EXCELLMUS DOMINUS MICHAEL IOANNES SACRUM ROMANUM IMPERIUM PINCERN HAEREDIT COMES AB ALTHANN MDCCLXXIII  

Z původního gotického kostela se dochovala pouze věž a část přilehlého zdiva lodi, kde se u jednoho z oken za barokními okenicemi zachoval zbytek gotické kružby. V podvěží je gotická místnost – původně předsíň – sklenutá kdysi křížovou klenbou, z které se dochovaly náběhy žeber, s hrotitými výklenky ve všech čtyřech stěnách a s goticky profilovanou sedilí na východní straně. Presbytář je sklenut cihlovou křížovou klenbou s hřebínkovými žebry, loď kryje dřevěný strop, napodobující plackovou klenbu s pásy. Nástropní malby od Václava Prokopa Kramolína ze 70. let 18. stol. byly zabíleny v roce 1832, současné malby jsou od Jaroslava Majora z roku 1929. V letech 1974-75 byla provedena oprava fasád, v rámcoi které kostel získal současnou barevnost.

Ze zařízení kostela vynikají cenné barokní lavice* z doby po roce 1678 a hlavní rámový rokokový oltář z roku 1773, který byl původně vybaven hodnotným obrazem* sv. Václava od Václava Prokopa Kramolína (za neznámých okolností byl přenesen do Kolína a před zničením zachráněn Vladimírem Rišlinkem, po památkové obnově je dnes ve sbírkách Regionálního muzea Kolín – muzea Kouřimska v Kouřimi); dnešní oltářní obraz je z roku 1868 od J. L. Bernarda, který namaloval i obrazy Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého na bočních oltářích z r. 1870. Rokoková kazatelna z let 1770-73 je zdobena zlacenou kartuší s rokaji a stříškou ukončenou sochou sv. Jana Křtitele a sochami sv. Petra (vlevo) a sv. Ignáce z Loyoly (vpravo). Víko cínové křtitelnice s litou soškou sv. Václava pochází ze 17. století. V 90. letech 20. století byl odcizen z kostela (a od té doby je nezvěstný) kalich** ze zlaceného stříbra z 1. čtvrtiny 18. století od Andrease Krause z Kutné Hory. Kalich náležel k nejvýznamnějším památkám barokního zlatnictví na Kolínsku. Ve věži kostela se dochoval renesanční zvon* z roku 1576 od významného pražského zvonaře Brikcího z Cimperka, v současné době je snesen a nepoužívá se ke zvonění. Na krku zvonu je reliéfní pás s biblickými výjevy o ztraceném synu, na plášti jsou dále dva reliéfní erby (jeden je Vojtěcha Zuba z Poměše - hlava baziliška, na kterou útočí orlice a druhý Jana Mnichovského z Bochova - tři kosá března, na prostředním tři růže) orámované vavřínovými věnci a čtyři české nápisy: 1. W Z z P I M z B (iniciály donátorů zvonu nad erby), 2. GEDNANIM VROZENYCH PANA WOITIECHA ZUBA Z POMYESSIE AURZEDNIKA PANSTWI K HRADKU / NAD SAZAWAU PRZYNALEZICZYHO A PANA IANA MNICHOWSKÉHO Z BOCHOWA KOMORNIKA DESK / ZEMSKYCH ET CETERA VDIELAN ZWON TENTO SKRZE BRYKCYHO ZWONARZE Z CYMPERKU W NOWEM MIE / STIE PRAZSKEM DO SWOGESSYCZ NAKLADEM WSSECH OSADNICH K TE OBCZY NALEZIEGICYCH STALO SE LETA 1576, 3. PRZYGDE HODINA W KTERAUZTO WSSYCZKNI KTERZY W HROBECH GSAU VSLYSSY HLAS SYNA BOZIHO Y PUGDAU KTERZY DOBRE / WIERY CZYNICI NA WZKRZYSSENI ZIWOTA ALE TI KTERZY / ZDE WIERY CZINICI NA WZKRZYSSENI SAUDU SWATY YAN EWANGELIUM W KAPITOLA PATY, 4. MY WSSYCZKNI OSAZENIE SE PRED STOLICY KRYSTOWAU A / PRZYNESE GEDEN KAZDY WLASTNI WIERY TIELA SWEHO GAKZ CZI / NIE BUDTO DOBRE A NEBO ZLE SVATY PAWEL W II KORYNTSKYM W V KAPITOLA. 

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou druhou neděli v měsíci od 11:30 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel sv. Václava je s celým areálem zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33142/2–859.

Fotogalerie

Svojšice - areál kostela sv. Vávlava od východu (2017)Svojšice - kostel sv. Václava (2017)Svojšice - kostel sv. Václava, pohled od jihu (2017)Svojšice - kostel, Althanovský znak v západním průčelí ve štítu (2007)Svojšice - kostel, pohled od západu (2007)Svojšice - kostel sv. Václava, věž (2017)Svojšice - kostel, okno s dřevěným rámem v severní stěně (2007)Svojšice - kostel, pohled lodí k hlavnímu ultáři (2009)Svojšice - kostel, klenba presbytáře a oratoř (2009)Svojšice - kostel, pohled z oratoře do presbytáře (16. 7. 2011)Svojšice - kostel, kazatelna a hlavní oltář (2009)Svojšíce - původní oltářní obraz Apotoóza sv. Václava od Václava Prokopa Kramolína z roku 1773 (2017)Svojšice - kostel, kruchta s varhanami (16. 7. 2011)Svojšice - kostel strop lodi (2009)Svojšice - kostel, barokní lavice (2009)Svojšice - kostel, zbytek klenby gotické kaple v podvěží (2009)Svojšice - kostel, gotické přízemí věže (2009)Svojšice - kostel, zvon z roku 1576 (16. 7. 2011)Svojšice - kostel, detail výzdoby zvonu, erb Jana Mnichovského z Bochova a vlevo Vojtěcha Zuba z Poměše (16. 7. 2011)Svojšice - kostel sv. Václava, stavební vývoj (2012, J. Záhorka, M. Patrný)

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 122, 72 a 273. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Záhorka J., Patrný M.: Stavebně historický průzkum kostela sv. Václava ve Svojšicích, Národní památkový ústav Praha. 2012.

Mapa

Poloha

Kostel stojí v dominantní poloze ve východní polovině vsi.

GPS: 50°0'9.350"N, 15°2'38.520"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK