Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » dům čp. 8 "Veigertovský"

dům čp. 8 "Veigertovský"
**

Kolín, Městské domy, Muzea a galerie, Město Kolín

Velký středověký dům z konce 13. století, který vznikl na dvou gotických parcelách nebo spojením dvou samostatmých domů (?). První písemná zmínka o domě pochází až z roku 1494, kdy se v radním manuálu městského písaře Jakuba z Vrbice píše, že dům prodal Jan Rorýc svému zeti Jakubu Krčínovi st. z Jelčan, dědečkovi Jakuba Krčína z Jelčan, který ho vlastnil do roku 1499. V roce 1623 dům zdědila Kateřina, dcera Cypriana Volyňského, jejíž poslední muž Nartin Kincl z moravských Ivančic odkázal dům svému synovi Tobiáši Kinclovi, který ho vlastnil do roku 1680. V letech 1707–35 dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis a v této době byla nejspíše uskutečněna významná barokní přestavba, kterou připomíná štuková výzdoba na klenbách průjezdu a dvou místností v přízemí. V roce 1757 dům  koupil Václav Veigert, podzámecký mlynář, po kterém ho vlastnil do roku 1812 jeho syn Václav, zámožný kolínský kupec. Po této rodině dům získal své současné jméno. Zdroj: http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/veigertovsky-dum-uz-ma-novou-stukovou-fasadu-pruceli-20150623.htm.  po které získal své jménoDo dnešní pozdně klasicistní podoby byl dům přestavěn v roce 1863 nákladem obchodníka Josefa Turnau, který dům koupil v roce 1858. V letech 1896 - 1904 zde byla v pronajatých prostorách zřízena dvoutřídní obchodní škola (gremiálka), předchůdkyně dnešní Obchodní akademie, kde jako první v českých zemích byla zavedena výuka psaní na stroji. Od Jiřího a Arnolda Turnau dům koupil Ludvik Pollak, za něhož  se v přízemí nacházel obchod s obuví kolínské firmy Zikmund Feldmann a spol., poté chrudimské obuvnické firmy F. L. Popper, a dále obchody firmy s cukrovinkami Bonbonia a obchod Marie Králové s dámskou konfekcí.  V roce 1935 bylo ve druhém poschodí otevřeno druhé kolínské muzeum, později známé pod názvem „LUSK“ (Literární a umělecké sbírky města Kolína), které bylo na počátku 50. let 20. století po sloučení s Regionálním (původně městským) muzeem rozšířeno do celé budovy. V roce 1983 bylo muzeum uzavřeno z důvodu rekonstrukce, kterou ovšem v letech 1990–2014 přerušil dlouhý restituční spor. Po jeho dořešení celý dům získlal do majetku Středočeský kraj, který zahájil rekonstrukci s předpokládaným nákladem 130 000 000 Kč, provedenou firmou Geosan. V roce 2014 byl proveden archeologický průzkum, během kterého byla na nádvoří objevena středověká pec na chleba a keramika z přelomu 12. a 13. století, tedy z doby před založením města Kolína, hrnce ze 14. století nebo skleněné nádoby z 16. až 17. století.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/v-koline-se-nasly-dalsi-archeologicke-nalezy-budou-v-novem-muzeu-20141001.html
V letech 2015-16 byly obnoveny fasády, dvoupodlažní gotické sklepení se studnou, štukové stropy a malby v interiéru domu.

Dne 8. března 2017 byl Veigertovský dům po 34 letech opět zpřístupněn veřejnosti a slouží jako hlavní budova Regionálního muzea v Kolíně. Ve výstavním sále se konají krátkodobé výstavy a jako první stálá expozice byla otevřena výstava o bitvě u Kolína. V roce 2018 byla v gotickém sklepení otevřena expozice o historii domu a výstava archeologických nálezů, objevených při průzkumu dvora.

Prohlášení za památku

Dům čp. 8 je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 17788/ 2–747.

Fotogalerie

Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - RMK, obraz Apotoóza sv. Václava s výjevem bitvy u Kolína (1773, Václav Prokop Kramolín, původně v kostele ve Svojšicích)Kolín - RMK, Útok holobrádků (1957, Štěpán Andrýsek)Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - dům čp. 8 \Kolín - RMK, originál chrtliče z chrámu sv. Bartoloměje (po 1360, huť Petra Parléře)Regionální muzeum Kolín, logo

Odkaz

www.muzeumkolin.cz

Mapa

Poloha

Dům čp. 8 "Veigertovský" stojí na jižní straně Karlova námšstí.

GPS: 50°1'40.500"N, 15°12'2.635"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK