Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » fara (bývalá)

fara (bývalá)
*

Svojšice, Fary

První zmínka o faře ve Svojšicích je z roku 1352 v registrech papežských desátků, prvním farářem byl Blažej († 1360) a známá jsou jména i dalších farářů. Faru vyplenil vzbouřený lid v roce 1627 spolu s kostelem a nový farář byl uveden až v roce 1696 za hraběte Michala Osvalda z Thunů. Dnešní stavbu nechal postavit v roce 1767 hrabě Jan Althann, kdy zde působil kněz Vít Václav Vokřál (1751 - 1783). Po roce 1875 byla fara za faráře Václava Holuba (1875-95) upravována a do současné podoby rozšířena v roce 1829 za faráře Josefa Ballatého (1810-64). V té době měla 4 pokoje, čeledník, kuchyň, komoru a sklep. V 80. letech 20. století byla vyměněna lepenková střecha za původní šindelovou, oprava ale nebyla provedena z kvalitního dřeva a tak již na konci 90. let byla střecha opět v havarijním stavu. Od roku 2016 probíhá postupná oprava památky, která nyní slouží k soukrtomým obytným účelům.

Kamenná stavba na obdélníkovém půdorysu s užším obdélným přístavkem na východní straně, krytá vysokou stanovou šindelovou střechou s vikýři. Na jižní straně (do ulice) je přízemní se třemi okny, hlavní vstup s předloženým krátkým schodištěm o pěti profilovaných stupních je od západu (od kostela). Severní průčelí (do svažité zahrady) je patrové se sklepními prostorami v přízemi a čtyřmi okny v patře. Fasády jsou hladké, okna i dveře jsou bez ostění a šambrán.

V interiéru je chodba v ose stavby, ze které se vstupuje do jednotlivých místností po stranách. Chodba je sklenuta segmentovou klenbou, místnosti jsou plochostropé, jedna je ukončena obloukovými fabiony. Sklepy jsou klenuty valeně. Původní je i barokní krov se stolicí po všech s tranách, nad přístavkem jednoduchý krov hambalkový. Zajímavostí jsou dva komíny, z nichž severní je na půdě obloukem zaústěn do jižního, nad třechu tak vystupuje pouze jeden komín.

Prohlášení za památku

Fara je spolu s areálem kostela sv. Václava zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33142/2–859.

Fotogalerie

Svojšice - areál fary a kostela sv. Václava (2017)Svojšice - fara od jihu (2017)Svojšice - fara od jihozápadu (2007)

Zdroj informací

Záhorka J., Patrný M.: Stavebně historický průzkum kostela sv. Václava ve Svojšicích, Národní památkový ústav Praha. 2012.

Mapa

Poloha

Fara čp. 15 stojí ve východní části v sousedství kostela.

GPS: 50°0'9.900"N, 15°2'40.030"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK