Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » pilíř se sochou sv. Václava

pilíř se sochou sv. Václava
*

Svojšice, Sochy a sousoší

Raně barokní socha sv. Václava z roku 1694, umístěná na vysokém zděném pilíři z roku 1891. V roce 1996 bylo vydáno Okresním úřadem Kolín závazné stanovisko k opravě památky, kdy a zda skutečně proběhla se mi nepodařilo dohledat. V roce 2017 se pilíř poměrně výrazně nakláněl k severu (zřejmě vlivem prorůstání kořenů v sousedství rostoucí lípy).

Dílo se skládá z mohutného zděného hrubě omítaného stupňovitého pilíře a drobnější sochy světce z jemnozrného pískovce okrového zbarvení, obrácené obličejem k jihozápadu.

Spodní část pilíře je obdélného tvaru, v horní části přední i zadní strany členěn dvojicí hlubokých, segmentově ukončených nik, v odstupněné horní části krychlového tvaru se čtyřmi nikami do všech světových stran. Všechny výklenky pilíře jsou prázdné, odstupněný prostor mezi oběma částmi pilíře je kryt taškami z pálené hlíny. Na pilíř dosedá krychlový pískovcový podstavec s rytými ozdobnými linkami a letopočtem 1694, který nese obdélný soklík, na němž stojí vlastní socha světce. Ten je znázorněn jako stojící postava zahalená pláštěm, která pravou rukou svírá praporec a levou štít s přemyslovskou orlicí. Na soše se dochovaly stopy barevné polychromie.

Prohlášení za památku

Socha byla zapsána 23. 11. 1987 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 35450/2–3460.

Fotogalerie

Svojšice - socha sv. Václava od západu (2017)Svojšice - socha sv. Václava od jihu (2007)Svojšice - socha sv. Václava, celek (2017)Svojšice - socha sv. Václava, detail (2017)

Zdroj informací

Nejedlý V.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji, svazek 1, str. 367 - 368. Národní památkový ústav Praha, generální ředitelství, 2018.

Mapa

Poloha

Socha stojí na východním okraji vsi u silnice do Zásmuk.

GPS: 50°0'10.317"N, 15°2'44.294"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK