Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » hřbitov u kostela

hřbitov u kostela
*

Svojšice, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Bývalý hřbitov kolem kostela je obehnán kamennou ohradní zdí, ve které jsou druhotně zazděné starší kamenné detaily, ze západu a východu prolomenou bránami. V prostoru hřbitova se dochovalo několik náhrobků* Althannů, kteří v letech 1738 – 1923 sídlili na zdejším zámku, a náhrobků vysokých panských úředníků.

  • pískovcový náhrobek hraběte Michala Jana Nepomuka z Althanu (vnější západní zeď kostelní lodi, vpravo od předsíně), do čelní strany soklu, ukončeného římsou, je zasazená šedá mramorová deska s českým a německým nápisem: MICHAEL JAN HRABĚ Z ALTHANNU NAROZEN 10. ÚNORA 1757 UMŘEL 5. SRPNA 1815 BUDIŽ LEHKÁ ZEMĚ GEMU / MICHAEL IOHANN GRAF VON ALTHANN GEBOREN DEN 10. FEBRUAR 1757 GESTORBEN DEN 5. AUGUST 1815 RUHE SEINER ASCHE,
  • litinový náhrobek Ondřeje Grima (severní zeď kostelní lodě) s českým a německým nápisem: ONDREI GRIM RJDITEL PANSTWÝ SWOYŠICKEHO NAROZEN DNE 25. BREZNA ROKU 1783 ZESNUL V PÁNU DNE 6. KWĚTNA ROKU 1844. JA JSEM WZKŘIŠENJ I ŽIWOT KDO WĚŘI WE MNE NEUMŘE NA WĚKY / ANREAS GRIM HOCHGRAEFLICH VON ALTHANNSCHEN AMTS UND WIRTHSCHAFTS DIREKTOR DER HERRSCHAFT SWOISCHITZ GEBOREN AM 25 MARZ 1783 GESTORBEN AM 6 MAI 1844. RUHE SEINER ASCHE,
  • pískovcový náhrobek hrabat z Althannu (u vnější západní stěny kostelní věže) z roku 1848 tvoří ozdobná nika s pětibokým frontonem a profilovanou římsou, ukončenou palmetami, uvnitř které stojí na hranolovém soklu socha modlícího se génia; na soklu je nápisová deska ze šedého mramoru, doplněná reliéfním aliančním erbem Althannů a Thurnů z černého mramoru, kolem kterého jsou české a německé nápisy: DIETINNSKA LÁSKA VĚNUJE ZVĚČNĚLÝM RODIČŮM TENTO POMNÍK, JINÝ NEPOMĚŘITELNÝ UTVOŘILI SOBĚ SVÝMI SKUTKY / DANKBARE LIEBE WEIHET IHNED DIESES DENKMAL EIN IN VERGAENGLICHES SCHUE IHNEN IHR WIRKEN / AT MICHAEL MAX GRAF ALTHANN GRAND VON SPANIEN RITTER DES LEOPOLD ORDEN KAISERLICH UND KÖNIGLICH KAEMMERER UND MAJOR GEBOREN 13. 3. MDCCLXIX GESTORBEN 28. 11. MDCCCXXXIV / FRANZISKA GRAEFIN ALTHANN GEBOREN GRAFIN THURHEIM STERNKREUZ ORDENS UND PALASR DAME. IHRER KAISERLICH UND KÖNIGLICH MAIESTAT GEBOREN IX. XII. MDCCLXXIV GESTORBEN XXX. XII. MDCCCXLVII,
  • mramorový epitaf Terezie Pfailschmiedové (na severní stěně loddi kostela) s českým a německým nápisem: TEREZIE PFAILSCHMIED-OVA KLÍČNÁ V ZÁMKU SVOJŠICKÉM ZESNULA V PÁNU DNE 31. ŘÍJNA 1880 v 86. ROCE SVÉHO VĚKU,  
  • mramorový epitaf hospodářského správce Antonína Pollaka († 23. 2. 1886) na severní stěně lodi kostela,
  • mramorový epitaf správce panství Emila Birharta († 26. 1. 1893) na severní stěně lodi kostela,
  • na východní straně presbytáže u ohradní zdi samostatně stojící mramorový pseudogotický sloupový náhrobek hraběte Michaela Maxmiliána Františka z Althannu († 28. 11. 1834).

Do vnější západní stěny kostelní lodě (vpravo od předsně) je vložen pískovcový epitaf svojšického faráře Jana Nepomuka Čardy z Petrovic († 17. 5. 1785), v dolní části je vytesána lebka a zkřížené kosti, nad ní osmiřádkový latinský nápis: OBITT IN DOMINO WENERABILIS DOMINUS IOANNES CZARDA CURATUS SWOGSCHICENSIS AETATIS SUAE 33 ANORUM ANNO 1785 DIE 17 MAII (česky: Zemřel v Pánu úctyhodný pán Jan Čarda farář Svojšický ve věku 33 let dne 17. května 1785).

Na svojšickém hřbitově byli podle matriky zemřelých pohřbeni na dnes již nezjistitelném místě tři vojáci padlí v bitvě u Kolína a to Karl Mohr von Waldt z pluku Deutschmeister, kyrysník Pavel Hrdlička z pluku Gelhay a kapitán Anton Twartowa z pluku Botta.

Karl Mohr von Waldt z pluku „Deutschmeister“, kyrysník Paul Hrdlička z pluku „Gelhay“ akapitán Anton Twartowa z pluku „Botta“

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/vsechna-slava-polni-trava-1757/
Karl Mohr von Waldt z pluku „Deutschmeister“, kyrysník Paul Hrdlička z pluku „Gelhay“ akapitán Anton Twartowa z pluku „Botta“

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/vsechna-slava-polni-trava-1757/

Prohlášení za památku

Bývalý hřbitov s ohradní zdí a bránou je spolu s kostelem sv. Václava, márnicí a kaplí sv. Václava zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33142/2–859.

Fotogalerie

Svojšice - hřbitov u kostela, hřbitovní zeď se západní bránou (2021)Svojšice - hřbitov u kostela, druhotně zazděné prvky ve hřbitovní zdi (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Michaela Maxmiliána Františka z Althannu (2021)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Michaela Maxmiliána Františka z Althannu, detail (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Ondřeje Grima (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, Althannovský náhrobek u kostelní věže (2009)Svojšice - hřbitov u kostela, Althannovský náhrobek u kostelní věže, detail desky (2009)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf Terezie Pfailschmiedové  (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf správce panství Emila Birharta (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf hospodářského správce Antonína Pollaka (2017)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 286, 304, 347, 350 a 356. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitov se rozkládá okolo kostela sv. Václava.

GPS: 50°0'9.514"N, 15°2'37.421"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK