Cesty a památky

Kolínsko » Svojšice » hřbitov u kostela

hřbitov u kostela
*

Svojšice, Funerálie, Hřbitovní brány a zdi, Náhrobky

Bývalý hřbitov kolem kostela je obehnán kamennou ohradní zdí, ve které jsou druhotně zazděné starší kamenné detaily, ze západu a východu prolomenou bránami. V prostoru hřbitova se dochovalo několik náhrobků* Althannů, kteří v letech 1738 – 1923 sídlili na zdejším zámku, a náhrobků vysokých panských úředníků.

  • pískovcový náhrobek hraběte Michala Jana Nepomuka z Althanu (vnější západní zeď kostelní lodi, vpravo od předsíně), do čelní strany soklu, ukončeného římsou, je zasazená šedá mramorová deska s českým a německým nápisem: MICHAEL JAN HRABĚ Z ALTHANNU NAROZEN 10. ÚNORA 1757 UMŘEL 5. SRPNA 1815 BUDIŽ LEHKÁ ZEMĚ GEMU / MICHAEL IOHANN GRAF VON ALTHANN GEBOREN DEN 10. FEBRUAR 1757 GESTORBEN DEN 5. AUGUST 1815 RUHE SEINER ASCHE,
  • litinový náhrobek Ondřeje Grima (severní zeď kostelní lodě) s českým a německým nápisem: ONDREI GRIM RJDITEL PANSTWÝ SWOYŠICKEHO NAROZEN DNE 25. BREZNA ROKU 1783 ZESNUL V PÁNU DNE 6. KWĚTNA ROKU 1844. JA JSEM WZKŘIŠENJ I ŽIWOT KDO WĚŘI WE MNE NEUMŘE NA WĚKY / ANREAS GRIM HOCHGRAEFLICH VON ALTHANNSCHEN AMTS UND WIRTHSCHAFTS DIREKTOR DER HERRSCHAFT SWOISCHITZ GEBOREN AM 25 MARZ 1783 GESTORBEN AM 6 MAI 1844. RUHE SEINER ASCHE,
  • pískovcový náhrobek hrabat z Althannu (u vnější západní stěny kostelní věže) z roku 1848 tvoří ozdobná nika s pětibokým frontonem a profilovanou římsou, ukončenou palmetami, uvnitř které stojí na hranolovém soklu socha modlícího se génia; na soklu je nápisová deska ze šedého mramoru, doplněná reliéfním aliančním erbem Althannů a Thurnů z černého mramoru, kolem kterého jsou české a německé nápisy: DIETINNSKA LÁSKA VĚNUJE ZVĚČNĚLÝM RODIČŮM TENTO POMNÍK, JINÝ NEPOMĚŘITELNÝ UTVOŘILI SOBĚ SVÝMI SKUTKY / DANKBARE LIEBE WEIHET IHNED DIESES DENKMAL EIN IN VERGAENGLICHES SCHUE IHNEN IHR WIRKEN / AT MICHAEL MAX GRAF ALTHANN GRAND VON SPANIEN RITTER DES LEOPOLD ORDEN KAISERLICH UND KÖNIGLICH KAEMMERER UND MAJOR GEBOREN 13. 3. MDCCLXIX GESTORBEN 28. 11. MDCCCXXXIV / FRANZISKA GRAEFIN ALTHANN GEBOREN GRAFIN THURHEIM STERNKREUZ ORDENS UND PALASR DAME. IHRER KAISERLICH UND KÖNIGLICH MAIESTAT GEBOREN IX. XII. MDCCLXXIV GESTORBEN XXX. XII. MDCCCXLVII,
  • mramorový epitaf Terezie Pfailschmiedové (na severní stěně loddi kostela) s českým a německým nápisem: TEREZIE PFAILSCHMIED-OVA KLÍČNÁ V ZÁMKU SVOJŠICKÉM ZESNULA V PÁNU DNE 31. ŘÍJNA 1880 v 86. ROCE SVÉHO VĚKU,  
  • mramorový epitaf hospodářského správce Antonína Pollaka († 23. 2. 1886) na severní stěně lodi kostela,
  • mramorový epitaf správce panství Emila Birharta († 26. 1. 1893) na severní stěně lodi kostela,
  • na východní straně presbytáže u ohradní zdi samostatně stojící mramorový pseudogotický sloupový náhrobek hraběte Michaela Maxmiliána Františka z Althannu († 28. 11. 1834).

Do vnější západní stěny kostelní lodě (vpravo od předsně) je vložen pískovcový epitaf svojšického faráře Jana Nepomuka Čardy z Petrovic († 17. 5. 1785), v dolní části je vytesána lebka a zkřížené kosti, nad ní osmiřádkový latinský nápis: OBITT IN DOMINO WENERABILIS DOMINUS IOANNES CZARDA CURATUS SWOGSCHICENSIS AETATIS SUAE 33 ANORUM ANNO 1785 DIE 17 MAII (česky: Zemřel v Pánu úctyhodný pán Jan Čarda farář Svojšický ve věku 33 let dne 17. května 1785).

Prohlášení za památku

Bývalý hřbitov s ohradní zdí a bránou je spolu s kostelem sv. Václava, márnicí a kaplí sv. Václava zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33142/2–859.

Fotogalerie

Svojšice - hřbitov u kostela, druhotně zazděné prvky ve hřbitovní zdi (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Michaela Maxmiliána Františka z Althannu (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Michaela Maxmiliána Františka z Althannu, detail (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, náhrobek Ondřeje Grima (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, Althannovský náhrobek u kostelní věže (2009)Svojšice - hřbitov u kostela, Althannovský náhrobek u kostelní věže, detail desky (2009)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf Terezie Pfailschmiedové  (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf správce panství Emila Birharta (2017)Svojšice - hřbitov u kostela, mramorový epitaf hospodářského správce Antonína Pollaka (2017)

Zdroj informací

Kutil J.: Nápisy okresu Kolín, diplomová práce, str. 286, 304, 347, 350 a 356. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 2012.

Mapa

Poloha

Hřbitov se rozkládá okolo kostela sv. Václava.

GPS: 50°0'9.514"N, 15°2'37.421"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK