Cesty a památky

Kolínsko » Přebozy » tvrz

tvrz

Přebozy, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz zřejmě vystavěli na počátku 16. století Přebozští ze Zásmuk, kteří ves vlastnili až do roku 1612. Poprvé je písemně doložena v roce 1542 jako majetek Zikmunda Přebozského ze Zásmuk. Po smrti Mikuláše Přebozského ze Zásmuk v roce 1612 prodala vdova Kateřina, rozená ze Šanova, v roce 1614 tvrz se vsí Jiřímu Mírkovi ze Solopysk, majiteli Plaňan. Ten spojil Přebozy s tímto statkem a tvrz přestala sloužit jako šlechtické sídlo.

V roce 1622 byl Jiřímu Mírkovi jeho majetek pro účast na stavovském odboji v letech 1618–20 zkonfiskován, a v souvislosti s tím vznikl i popis přebozské tvrze. Z něho je patrné, že to byla jednopatrová sešlá budova se vstupní halou (mázhausem), čtyřmi obytnými místnostmi a deseti komorami.

V roce 1624 koupil zkonfiskované plaňanské panství i s přebozskou tvrzí Karel I. z Lichtenštejna a za Lichtenštejnů byl později statek připojen k panství Kostelec nad Černými lesy. Lichtenštejnové ponechali sešlou tvrz v Přebozech jejímu osudu, takže záhy zcela zpustla. V Urbáři černokosteleckého panství je uvedeno, že z tvrze stojí jen zřícené obvodové zdi a most spojující objekt se vsí. Po roce 1677 mizí zprávy o tvrzi úplně.

Zdroj informací

Bernau B.: Plaňany s okolím. Vydáno vlastním nákladem v Praze 1896.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala v jižní části vsi v areálu Strakova statku čp. 1 nad rybníkem Rybník, ale její místo v tomto areálu vsak již nelze přesně určit.

GPS: 50°1'26.136"N, 15°1'34.969"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK