Cesty a památky

Kolínsko » Žabonosy » hradiště (domnělé)

hradiště (domnělé)

Žabonosy, Archeologická naleziště

Nevýrazný výběžek terénu, který je ze severní strany vydělen převýšenou hranou a na jižní straně hlubokým zářezem, silně porušený intenzivní zemědělskou činností v průběhu několika století. Od 19. století (poprvé 1898 Josef Ladislav Píč) se traduje na tomto místě, s odkazem na analogickou situaci v nedalekých Vrbčanech, existence opevněného slavníkovského hradiště, které však nebylo dosud prokázáno archeologickým výzkumem. Zářez na jižní straně je tradičně považován za příkop opevnění, podle nejnovějších poznatků se však spíše jedná o pozůstatek středověké úvozové cesty, neboť konfigurace terénu existenci hradiště nenasvědčuje; navíc v současnosti nejsou v terénu patrné žádné zbytky valů. Povrchové nálezy z let 1965, 1974 a 2005 v podobě zlomků keramiky z okolí kostela sv. Václava byly datovány do pozdní doby hradištní (přelom 12. a 13. století) a blíže neurčeného období středověku. Ty však mohou souviset s existencí raně feudálního dvorce, který však zatím rovněž nebyl archeologicky doložen (na jeho existenci odkazuje pouze vstup na panskou tribunu v severní stěně kostela).

Existenci hradiště by potvrdil nebo vyvrátil pouze podrobný archeologický výzkum mimo areál současného kostela.

Fotogalerie

Žabonosy - pohled na domnělé hradiště s kostelem ze vzduchu (2016)Žabonosy - valy kolem kostela, připisované domnělému hradišti (2009)Žabonosy - horní část domnělého hradiště s cestou do Zalešan (2009)

Zdroj informací

Čtverák V., Lutovský M., Slabina. M. a Smejtek L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha, nakladatelství Libri, 2003.

Hendrychová S., Frolík J.: Kostel s. Václava v Žabonosech (okres Kolín) a jeho počátky. Archaeologia historica, str. 229 - 240. 2016

Mapa

Poloha

Hradiště se nachází na vysokém návrší nad levým břehem potoka Bečvárka v okolí kostela sv. Václava.

GPS: 50°2'7.405"N, 15°1'29.740"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK