Cesty a památky

Kolínsko » Sendražice

Sendražice
Znak města Kolína, jehož jsou Zibohlavy součástí

K roku 1336 se připomínají dva poplužní dvory v majetku zemanů ze Sendražic, kteří měli podací právo ke kostelu v Jezeřanech. V roce 1398 jsou jmenováni bratři Václav a Mikuláš ze Sendražic, v roce 1414 Janek, Václav a Mikuláš ze Sendražic. V roce 1415 připadly Sendražice králi Václavu IV. a daroval je Sulkovi z Kozojed a Janu Nešporovi z Královic. V roce 1454 pak získal jeden dvůr v Sendražicích, jako splátku dluhu, Václav ze Sendražic, od roku 1461 se vzpomíná Mikuláš Bohdal z Rejšic. V roce 1494 se jako majitel vsi uvádí zeman Jindřich Pešina z Maličína a Sendražic. V dalších letech již žádné zprávy o šlechticích ze Sendražic nemáme, neboť ves v polovině 16. století připadly ke kolínskému panství, k němuž nýležely až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848. Dne 16. října (na sv. Havla) 1618 byly Sendražice kolínskou vojenskou posádkou vyloupeny a vypáleny, do roku 1654 však již byla obec obnovena.

V letech 1850 - 1985 byly Sendražice samostatnou obcí, od 1. ledna 1986 jsou městskou částí Kolína.

Osobnosti

Josef Třešňák (* 14. 3. 1881 Sendražice - † 5. 2. 1945 Waldheim, Německo) - stavitel a podnikatel (spolumajitel stavitelské firmy Třešňák-Mančal, která postavila školu v Sendražicích), za protiněmecký odboj byl uvězněn a umučen. V r. 1946 byl in memoriam vyznamenán Československým válečným křížem.

Josef Vlasák (* 23. 9. 1883 Podveky - † 6. 10. 1975 Kolín) - pedagog a sběratel starých písní, především jarmarečních, politických, milostných, školáckých i vánočních, autor řady článků v odborných časopisech, v letech 1918-39 učitel v Sendražicích.

Jiří Sehnal (* 18. 2. 1916 Sendražice - † 13. 6. 1983 Kolín) - odbojář a vojenský letec v Anglii (1941) i Sovětském svazu (1944). V Kolíně v roce 1968 zorganizoval první sjezd příslušníků československého letectva v Anglii. Za bojovou činnost obdržel několik česných vyznamenání.

Josef Daniel (* 9. 6. 1928 Sendražice - † 18. 7. 1986) - dirigent a absolvent hry na lesní roh na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, v l. 1947-53 hornista v České filharmonii, později působil jako dirigent Státní filharmonie v Ostravě a v l. 1973-75 jako šéfdirigent rozhlasového symfonického orchestru v Záhřebu.

Ivo Pechar (* 11. 2. 1938 Sendražice) - český spisovatel a redaktor, autor románů pro dospělé i pro děti a mládež, dobrodružných s vědeckofantastických povídek a libret k více než deseti sci-fi komiksům.

Původ názvu

Název Sendražic pochází od starého slovanského rodového jména Seňdrah.

Administrativní údaje

Sendražice jsou administrativní součástí města Kolín, jejich vlastní katastrální území činí 6,09 km².

Fotogalerie

Náves v Sendražicích se školou (2008)Sendražice - kolorovaná pohlednice (1910)

Odkaz

www.mukolin.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK