Cesty a památky

Kolínsko » Jezeřany (Zájezeří)

Jezeřany (Zájezeří)
Pohled na Jezeřany od Labe (2008)

Ves Jezeřany se poprvé připomíná v roce 1340, kdy zde mělo město Kolín svého poddaného Martina. V nadcházejícím období byl držitelem vsi Jimram z Říčan a v zápětí se v letech 1371-73 připomíná jakýsi Markvart, jehož rodina si rozdělila obec na dva poplužní dvory. Jeden dvůr vlastnil v letech 1383-98 Ješek z Jezeřan, který měl v roce 1395 měšťanské právo v Kolíně, druhý vlastnili v letech 1383-98 bratři Markvart a Sezima z Jezeřan. V roce 1414 se uvádí Michal z Jezeřan, který v roce 1416 prodal Jezeřany Jaroši z Libře a Janovi z Bohúňovic, oba se vzpomínají jako patroni místního kostela až do roku 1418. Michal pak vystavěl při svém dvoře v sousedství kostela tvrz. Když v roce 1483 získal pustou ves Jezeřany král jako odúmrť, postoupil ji Janu Koutovi z Týniště, ale v průběhu 16. století již patřila pustá ves Jezeřany k Veltrubům, s nimiž byla v 17. století připojena k panství Radovesnice (I). Když toto panství koupili v roce 1677 Šternber­kové, obnovili sice ves Jezeřany v okolí kostela, ta se však velmi rychle spojila se sousedními Veltruby, jejiž xoučástí je jako místní část dodnes.

Mezi Jezeřany Veltruby kdysi tekla řeka Labe, která je od sebe oddělovala, dnes je řeka přeložena cca 600 metrů západně od původního toku.

Původ názvu

Původ názvu kdysi samostatné obce se odvozuje od polohy mezi labskými rameny, tvořícími okolo obce tůně (jezera).

Administrativní údaje

Od konce 17. století Jezeřany (Zájezeří) postupně zcela splynuly se sousedními Veltruby, kterých jsou dodnes součástí.

Odkaz

www.obec-veltruby.cz

Mapa

Poloha

Jezeřany leží 4,5 kilometru severně od Kolína v nadmořské výšce 195 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK