Cesty a památky

Kolínsko » Jezeřany (Zájezeří) » tvrz v Jezeřanech (zaniklá)

tvrz v Jezeřanech (zaniklá)

Jezeřany (Zájezeří), Veltruby, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz v Jezeřanech vystavěl kolem roku 1414 Michal z Jezeřan, poprvé je doložena v roce 1418, kdy ji spolu s dvorem a částí vsi získala jeho dcera Dorota z Jezeřan, provdaná za zemana Bazka z Nebovid. Po Bazkově smrti kolem roku 1473 se o jeho majetek dělili jeho synové Jindřich, Bohuslav a Jan, přičemž tvrz připadla spolu s dvorem ve Veltrubech Janovi Bazkovi z Nebovid. Za tohoto majitele tvrz i ves zpustly za neznámých okolností (zřejmě vlivem labských povodní), protože když Jezeřany připadly v roce 1483 jako odúmrť králi Vladislavovi II., tvrz se nevzpomíná a není o ní zmínka ani v pozdějších letech. Poslední zmínka je tak zpráva z roku 1543, kdy se jako příslušenství Veltrub vzpomíná „pustá ves Jezeřany s kostelem kamenným na hradě“.

Fotogalerie

Jezeřany - tvrziště od severu (2006)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku, str. 90-91. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1915.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy, str. 180. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Tvrz stávala v sousedství kostela, dnes také zaniklého, na vyvýšeném místě nad bývalým korytem Labe. Z tvrze se nic nedochovalo, upomíná na ni pouze zmíněný pahorek.

GPS: 50°4'2.660"N, 15°10'40.700"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK