Cesty a památky

Kolínsko » Chrášťany (zaniklá ves)

Chrášťany (zaniklá ves)

Ves se poprvé připomíná roku 1273 a další zpráva je až z urbáře strahovského kláštera z roku 1410, kde se uvádí ves Chrášťany u Kolína, ležící nedaleko břehu Labe, jako majetek kláštera. V urbáři se mimo jiné uvádí šest sedláků, kteří drželi 8 lánů polí a byli osvobozeni od roboty. Vesnice byla zřejmě zničena při zkáze kolínského Zálabí, způsobené uherským vojskem krále Zikmunda na konci roku 1420.

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK