Cesty a památky

Kolínsko » Tři Dvory

Tři Dvory
Znak obce

Ze Třech Dvorů pochází zemanský rod Srníků ze Třídvorů, kteří ve 14. století vlastnili Polepy a Hranice. V roce 1387 je první zmínka o vsi, kterou Petr ze Smířenic a Hamon z Kunčic prodali městu Kolín. Později vlastnil kolem roku 1495 jeden dvůr v obci Václav Pelíšek z Jilmanic (tvrz u Svojšic). V roce 1547 získal obec král Ferdinand I. a připojil ji ke královské komoře, Kolín ji odkoupil zpět až v roce 1555. Po bitvě na Bílé hoře patřily krátce Tři Dvory v letech 1622-28 Janu Václavu Gryzlovi z Gryzlova, poté opět městu Kolín. V roce 1690 obec zcela vyhořela a jak se později ukázalo, oheň založil najatý žhář Martin Švejda, tiskař plátna. Poté byla ves znovu od základu vystavěna. Městu Kolín patřily Tři Dvory do roku 1848, od té doby jsou samostatnou obcí.

Podle místní tradice zde prý stál na břehu Labe západně od dnešní vsi, v místech, kde se dodnes říká „Na zámku“, hrad jakéhosi Rohana. Při menším stavu vody v Labi jsou prý vidět kamenné schody, které vedly od řeky k hradu.

Původ názvu

Podle ústní tradice vznikl název obce od tří dvorů, které patřily jakémusi rytíři Rohanovi a dnes na jejich místě stojí domy čp. 5, 25 a 37. 

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 17. dubna 2009 usnesením č. 46 schválen znak a prapor obce. Jedná se tak zvaný „mluvící znak“, který tvoří modrý štít, ve kterém jsou pod zúženou stříbrnou vlnkou (řeka Labe) tři stříbrné brány do dvora se zlatými otevřenými vraty a červenými valbovými střechami (název obce). Vlajku tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zvlněný modrý se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, ve kterém jsou tři bílé brány se žlutými otevřenými vraty do dvora a červenými valbovými střechami. 

Administrativní údaje

Tři Dvory jsou dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 4,55 km² a žije zde 954 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Odkaz

www.tridvory.cz

Mapa

Poloha

Tři Dvory leží 4 kilometry východně od Kolína v nadmořské výšce 197 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK